Rozwój = Wiedza + Edukacja

Projektowanie i zlecanie badań rynku pracy sektora IT

Identyfikacja potrzeb tworzenia sektorowych ram kwalifikacji oraz kwalifikacji

Rekomendowanie rozwiązań oraz zmian legislacyjnych w obszarze edukacji

Współpraca w zakresie porozumień edukacyjnych

previous arrow
next arrow
Slider

W podwarszawskim Miedzeszynie 27 i 28 września odbędzie się XXIV Forum Teleinformatyki. 

Pierwszego dnia Forum w godzinach 14:30-18:00 będzie miała miejsce sesja Sektorowej Rady ds. Kompetencji - Informatyka. Organizujemy ją w postaci dwóch paneli dyskusyjnych poprzedzanych wstępami - pod wspólnym hasłem "INFORMATYK – KWALIFIKACJE CZY ZAWÓD". W pierwszym panelu zatytułowanym „Kwalifikacje czy zawód – informatyk oczami metodyków edukacji” wezmą udział metodycy i praktycy edukacji informatyków, w drugim panelu pt. „Kwalifikacje czy zawód – informatyk oczami pracodawców” - przedstawiciele firm i instytucji zatrudniających informatyków.

Sesji przewodniczyć będzie Beata Ostrowska, przewodnicząca Rady Sektorowej, moderatorami paneli będą eksperci Rady: Bogusław Dębski (Ministerstwo Cyfryzacji) oraz Wiesław Paluszyński (Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji).

Szczegółowy program Forum Teleinformatyki dostępny jest tu.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się na nasz newsletter!

Lider projektu:


Partner projektu:

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-0002/16 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020