Rozwój = Wiedza + Edukacja

Projektowanie i zlecanie badań rynku pracy sektora IT

Identyfikacja potrzeb tworzenia sektorowych ram kwalifikacji oraz kwalifikacji

Rekomendowanie rozwiązań oraz zmian legislacyjnych w obszarze edukacji

Współpraca w zakresie porozumień edukacyjnych

previous arrow
next arrow
Slider

Zapraszamy do obejrzenia wywiadu na temat kwalifikacji rynkowych w IT i korzyści janie niosą one dla pracodawców i pracowników. Wywiad został przeprowadzony z panem Bogusławem Dębskim z Departamentu Kompetencji Cyfrowych w Ministerstwie Cyfryzacji i ekspertem Rady ds. Kompetencji Sektora IT.

What is the European e-Competence Framework and how the businesses and educational and training organizations can use it in their everyday activities of training IT professionals explains Jutta Breyer, Project Leader of CEN e-CF (EN 16234-1) and ICT Professional Role Profiles during the "European e-Competence Framework - competences of  IT professionals" organized by the IT Industry Competence Council IT in Warsaw 20th of February 2018.

Podczas warszawskiego seminarium "European e-CF" Austeja Trinkunaite, sekretarz generalna CEPIA zaapelowała do uczestników seminarium, a za ich pośrednictwem do polskiej społeczności profesjonalistów informatyki o zgłaszanie swojego udziału – w imieniu firm, instytucji i organizacji, w których działają – w inicjatywie ITPE (IT Professionalism in Europe), sieci organizacji promujących profesjonalizm wśród informatyków. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest pod adresem: http://www.itprofessionalismeurope.org/join.

Obecnie trwają prace nad wydaniem 4.0 Europejskich Ram e-Kompetencji. Elementem tych prac jest zbieranie opinii i wypowiedzi dotyczących wersji poprzedniej oraz doświadczeń z ich rolą i zastosowaniem, W tym celu przygotowano ankietę dostępną pod adresem:
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EN16234-1_e_CF_update

 

W seminarium informacyjnym „European e-Competence Framework” jakie odbyło się 20 lutego br. w siedzibie PTI w Warszawie uczestniczyli przedstawiciele CEPIS (Stowarzyszenia Europejskich Towarzystw Informatycznych), członkowie Rady Sektorowej i zaproszeni goście z administracji państwowej, uczelni, szkół, innych instytucji edukacyjnych oraz organizacji pracodawców.

W swoim wystąpieniu Austeja Trinkunaite, Sekretarz Generalna CEPIS zaprezentowała działania organizacji związane z europejskim programem New Skills Agenda for Europe. Austeja Trinkunaite podkreśliła rolę w podnoszeniu kwalifikacji specjalistów IT Europejskich Ram e-Kompetencji (e-CF, obecnie w wersji 3.0). Europejskie Ramy e-Kompetencji definiują spójny zestaw kompetencji i profili zawodowych na poziomie europejskim. Od 2016 r. e-CF mają status standardu europejskiego (EN 16234-1), w Polsce wdrażanego przez PKN jako instytucje standaryzacyjną.

Austeja Trinkunaite, General Secretary of CEPIS, was one of the keynote speakers at the"European e-competence Framework - competences of IT professionals" seminar organized by the IT Industry Competence Council IT in Warsaw 20th of February 2018. Here she presents the short summary of her address given at the seminar.

Edu-Mikser, jaki odbył się na konferencji „Biznes i Edukacja w IT - modele przyszłości. Forum współpracy sektora IT z edukacją” w październiku 2017 ub. roku zainicjował działania członków Rady w dziedzinie współpracy między firmami a instytucjami systemu edukacji.

W styczniu 2018 r. zaowocowały one podpisaniem dwóch porozumień edukacyjnych. Pierwsze z nich zawarte zostało pomiędzy firmą Plocman z Płocka a płocką Szkołą Wyższą im. Pawła Włodkowica. Zapraszamy do obejrzenia wywiadu z panem Wojciechem Nowyszem z firmy Plocman sp. z o.o., członkiem Rady ds. Kompetencji Sektora IT.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się na nasz newsletter!

Lider projektu:


Partner projektu:

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-0002/16 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020