Rozwój = Wiedza + Edukacja

Projektowanie i zlecanie badań rynku pracy sektora IT

Identyfikacja potrzeb tworzenia sektorowych ram kwalifikacji oraz kwalifikacji

Rekomendowanie rozwiązań oraz zmian legislacyjnych w obszarze edukacji

Współpraca w zakresie porozumień edukacyjnych

previous arrow
next arrow
Slider

W seminarium informacyjnym „European e-Competence Framework” jakie odbyło się 20 lutego br. w siedzibie PTI w Warszawie uczestniczyli przedstawiciele CEPIS (Stowarzyszenia Europejskich Towarzystw Informatycznych), członkowie Rady Sektorowej i zaproszeni goście z administracji państwowej, uczelni, szkół, innych instytucji edukacyjnych oraz organizacji pracodawców.

W swoim wystąpieniu Austeja Trinkunaite, Sekretarz Generalna CEPIS zaprezentowała działania organizacji związane z europejskim programem New Skills Agenda for Europe. Austeja Trinkunaite podkreśliła rolę w podnoszeniu kwalifikacji specjalistów IT Europejskich Ram e-Kompetencji (e-CF, obecnie w wersji 3.0). Europejskie Ramy e-Kompetencji definiują spójny zestaw kompetencji i profili zawodowych na poziomie europejskim. Od 2016 r. e-CF mają status standardu europejskiego (EN 16234-1), w Polsce wdrażanego przez PKN jako instytucje standaryzacyjną.

Szczegółowo Ramy e-CF omówiła Jutta Breyer, liderka projektu e-CF w ramach Europejskiego Komitetu Standaryzacji (CEN). Ramy e-CF obejmują 5 obszarów specjalistycznych kompetencji informatycznych: planowanie rozwiązań, ich tworzenie, użytkowanie, rozwijanie, finansowanie i utrzymanie oraz zarządzanie, a w nich 40 wyodrębnionych kompetencji, na podstawie których zbudowano 23 profile zawodowe.

Dodatkowe materiały informacyjne dotyczące Europejskich Ram e-Kompetencji dostępne są pod adresami:

Polskim partnerem programu UE oraz działań CEPIS w ramach powoływanych zespołów i koalicji mających na celu podnoszenie kwalifikacji cyfrowych jest Szerokie Porozumienie na Rzecz Umiejętności Cyfrowych (SPRUC), reprezentowane w Radzie Sektorowej. W tworzeniu kolejnych wersji e-CF aktywnie uczestniczyli przedstawiciele PTI, m. in. dr inż. Małgorzata Kalinowska-Iszkowska, w latach 2008-2011 wiceprezes CEPIS, obecnie członek Zarządu Oddziału Mazowieckiego PTI.

Prezentacje Austerii Trinkunaite i Jutty Breyer oraz Jakuba Gontarka, eksperta Konfederacji Lewiatan i dr inż. Mariusza Nycza z Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej (wydział od początku istnienia Rady uczestniczy w jej pracach) są w repozytorium dostępnym dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników serwisu Rady Sektorowej. Szersza relacja z posiedzenia jest na stronie PTI.

Wykorzystane w artykule zdjęcia pochodzą z witryny pti.org.pl 

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się na nasz newsletter!

Lider projektu:


Partner projektu:

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-0002/16 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020