Rozwój = Wiedza + Edukacja

Projektowanie i zlecanie badań rynku pracy sektora IT

Identyfikacja potrzeb tworzenia sektorowych ram kwalifikacji oraz kwalifikacji

Rekomendowanie rozwiązań oraz zmian legislacyjnych w obszarze edukacji

Współpraca w zakresie porozumień edukacyjnych

previous arrow
next arrow
Slider

Podczas warszawskiego seminarium "European e-CF" Austeja Trinkunaite, sekretarz generalna CEPIA zaapelowała do uczestników seminarium, a za ich pośrednictwem do polskiej społeczności profesjonalistów informatyki o zgłaszanie swojego udziału – w imieniu firm, instytucji i organizacji, w których działają – w inicjatywie ITPE (IT Professionalism in Europe), sieci organizacji promujących profesjonalizm wśród informatyków. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest pod adresem: http://www.itprofessionalismeurope.org/join.

Obecnie trwają prace nad wydaniem 4.0 Europejskich Ram e-Kompetencji. Elementem tych prac jest zbieranie opinii i wypowiedzi dotyczących wersji poprzedniej oraz doświadczeń z ich rolą i zastosowaniem, W tym celu przygotowano ankietę dostępną pod adresem:
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EN16234-1_e_CF_update

 

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się na nasz newsletter!

Lider projektu:


Partner projektu:

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-0002/16 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020