Rozwój = Wiedza + Edukacja

Projektowanie i zlecanie badań rynku pracy sektora IT

Identyfikacja potrzeb tworzenia sektorowych ram kwalifikacji oraz kwalifikacji

Rekomendowanie rozwiązań oraz zmian legislacyjnych w obszarze edukacji

Współpraca w zakresie porozumień edukacyjnych

previous arrow
next arrow
Slider

W imieniu Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego zapraszamy przedstawicieli sektorowych rad do udziału w pierwszej dorocznej konferencji, organizowanej przez naszą Radę. Konferencja odbędzie się 20 czerwca 2017, w godz. 10:00-15:30, w Warszawie, pod hasłem: „Kompetencje sektora finansowego A.D. 2023: dokąd zmierzamy i jak tam dotrzeć?”. Przed sektorem finansowym wielka zmiana transformacyjna, wynikająca z procesów regulacyjnych, cyfryzacyjnych, demograficznych i in. 

Informujemy, że dnia 23 maja 2017 (wtorek), w godzinach 15:00 - 16:15, w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej (CZIiTT) odbędzie się prelekcja „Informatyzacja uczelni publicznej – ujęcie modelowe”, którą wygłoszą Dyrektorzy Centrum Informatyzacji Politechniki Warszawskiej: Andrzej Zajkowski oraz Janusz Stańczak. Serdecznie zapraszamy.

Więcej informacji pod adresem: VII Seminarium - Wyzwania modelowania inżynierskiego i biznesowego

Zapraszamy do przeczytania broszury informacyjnej dotyczącej działalności Rady Kompetencji ds. Sektora IT.

Link do broszury: Broszura o Radzie Sektorowej

W trakcie trzeciego posiedzenia Zespołu ds. Transformacji Przemysłowej (ZTP) przy Ministerstwie Rozwoju, jakie odbyło się 8 maja br. w Warszawie, przedstawiono wyniki dotychczasowych prac ZTP, w tym raportów Grup Roboczych ZTP. Raporty grup roboczych oraz wynikające z nich wnioski dotyczące dalszych działań ZTP zaprezentowali ich przedstawiciele.

Pod auspicjami Komisji Europejskiej 10 maja 2017 r. odbędzie się w Brukseli konferencja pod tytułem E-Skills and Jobs in the Digital Age: Accelerating Europe’s Competitiveness and Inclusive Growth. 

Przypominamy, że tylko do 18 kwietnia (czwartek) można zgłaszać się do wzięcia udziału w organizowanym przez PARP panelu badawczym poświęconym potrzebom przedsiębiorców w zakresie realizacji programów praktyk/staży oraz wyzwań i barier, na jakie natrafiają przedsiębiorcy chcący przyjąć osoby na praktyki. Do udziału w spotkaniu serdecznie zapraszamy wszystkich przedstawicieli MŚP (zarówno tych posiadających, jak i nieposiadających doświadczenia w obszarze praktyk i staży).

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się na nasz newsletter!

Lider projektu:


Partner projektu:

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-0002/16 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020