Rozwój = Wiedza + Edukacja

Projektowanie i zlecanie badań rynku pracy sektora IT

Identyfikacja potrzeb tworzenia sektorowych ram kwalifikacji oraz kwalifikacji

Rekomendowanie rozwiązań oraz zmian legislacyjnych w obszarze edukacji

Współpraca w zakresie porozumień edukacyjnych

previous arrow
next arrow
Slider

Zapraszamy na wywiad z panem Włodzimierzem Marcińskim prezesem Polskiego Towarzystwa Informatycznego oraz członkiem Rady Sektorowej ds. kompetencji IT. Wywiad został nagrany podczas III spotkania Rady Sektorowej, które odbyło się w dniu 7 grudnia 2017 roku w siedzibie PTI w Warszawie.

Na 8 stycznia br. zaplanowano czwarte posiedzenie Prezydium Rady. W programie m.in. planowane działania Rady w 2018 r.,  omówienie przebiegu zmiany statusu członków Rady wynikajacej z nowelizacji ustawy o PARP oraz procedury przedstawiania kandydatur na członków ministrowi właściwemu ds. gospodarki, informacje o konsultacjach z zespołem badawczym Uniwersytetu Jagiellońskiego w sprawie zakresu rozpoczynającego się Badania Kapitału Ludzkiego w sektorze IT, informacja o przebiegu ewaluacji rocznego działania Rady prowadzonej przez firmę zewnętrzną.

Posiedzenie odbędzie się 8 stycznia w godz. 14:00-16:00 w siedzibie Polskiego Towarzystwa Informatycznego w Warszawie.

fot. Polskie Towarzystwo Informatyczne
fot. Polskie Towarzystwo Informatyczne

Posiedzenie Rady, które odbyło się 7 grudnia 2017 r. w siedzibie PTI miało na celu podsumowania działalności Rady od czerwca bieżącego roku oraz przyjęcie planu pracy na rok 2018. Podjęto również uchwałę dotyczącą częściowej zmiany składu Prezydium Rady Kompetencji ds. Sektora IT.  Wobec nowelizacji ustawy o PARP, która od 1 września br. zasadniczo zmieniła umocowanie prawne członków Rady ważnym punktem posiedzenia Rady było przygotowanie do zmian wynikających z nowych przepisów. Jednak z powodu  braku kworum (zmiana regulaminów wymaga większości kwalifikowanej) głosowanie nad nowymi regulaminami zostało przesunięte do głosowania w formie elektronicznej.

W dniach 11-12 grudnia 2017 r we Wrocławiu Ministerstwo Edukacji Narodowej organizuje seminarium poświęcone zawodom branży teleinformatycznej. Seminaria mają charakter konsultacji ze środowiskiem zainteresowanym i pozwolą m.in. na wskazanie rzeczywistych potrzeb rynku w tym zakresie. Szczegółowe informacje dotyczące seminarium:

Na 7 grudnia br. zaplanowano trzecie posiedzenie Rady Sektorowej. Posiedzenie odbędzie się w siedzibie PTI (Warszawa, ul. Solec 38/103) w godz. 10:30-16:00.

W programie  m.in. informacja o działaniach Rady od posiedzenia czerwcowego, o wynikach kontroli PARP, o przebiegu Forum Biznes-Edukacja ze szczególnym uwzględnieniem wyników Edu-Mixera oraz o zmianach w ustawie o PARP i wynikających stąd planowanych działaniach Rady. Przewidziana jest też dyskusja na temat planów pracy Rady na 2018 r. oraz dyskusja w Komitetach zadaniowych.

Politechnika Łódzka, Klaster ICT Polska Centralna i Uniwersytet Łódzki zapraszają na pierwszą edycję Łódzkich Dni Informatyki

Impreza skierowana jest do studentów, uczniów szkół średnich oraz do specjalistów z branży ICT. W programie seria wykładów, warsztatów i paneli dyskusyjnych prowadzonych przez praktyków z branży IT. Motywem przewodnim będzie technologia 5G i jej różnorodne aspekty techniczne. Obok wykładów i warsztatów przewidziano możliwość spotkania się z przedstawicielami firm z branży informatycznej.

Szczegóły i rejestracja na stronie: http://lodzkiedniinformatyki.pl/

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się na nasz newsletter!

Lider projektu:


Partner projektu:

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-0002/16 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020