Rozwój = Wiedza + Edukacja

Projektowanie i zlecanie badań rynku pracy sektora IT

Identyfikacja potrzeb tworzenia sektorowych ram kwalifikacji oraz kwalifikacji

Rekomendowanie rozwiązań oraz zmian legislacyjnych w obszarze edukacji

Współpraca w zakresie porozumień edukacyjnych

previous arrow
next arrow
Slider

W dniu 19.01.2018 w biurze Polskiego Towarzystwa Informatycznego w Warszawie odbyło się pierwsze spotkanie zespołu ds. analizy programów nauczania. Zespół obradował w składzie: Urszula Krajewska (przewodnicząca), Bogusław Dębski, Wiesław Paluszyński, Piotr Chojnacki, Beata Ostrowska oraz zdalnie – Anna Pudłowska, Barbara Halska oraz Andrzej Paszkiewicz.

Badania powinny dostarczyć materiały do przeglądu aktualnych podstaw programowych i programów edukacyjnych na poziomie szkół ponadgimnazjalnych zawodowych, szkół wyższych oraz ośrodków i instytucji kształcenia pozaformalnego.

„Głównym zadaniem zespołu będzie przeprowadzenie analiz oraz przygotowanie i opracowanie raportów dotyczących podstaw programowych i programów edukacyjnych w odniesieniu do ich przydatności dla określonych stanowisk i zawodów w sektorze IT.”

Urszula Krajewska
Przewodnicząca Zespołu ds. analiz programów nauczania

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się na nasz newsletter!

Lider projektu:


Partner projektu:

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-0002/16 jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020