Rozwój = Wiedza + Edukacja

Projektowanie i zlecanie badań rynku pracy sektora IT

Identyfikacja potrzeb tworzenia sektorowych ram kwalifikacji oraz kwalifikacji

Rekomendowanie rozwiązań oraz zmian legislacyjnych w obszarze edukacji

Współpraca w zakresie porozumień edukacyjnych

previous arrow
next arrow
Slider

Zakończyła się XXIII edycja Forum Teleinformatyki - najstarszej (od 1995 r.) i obecnie największej konferencji gromadzącej przedstawicieli branży IT związanych z sektorem publicznym. Tegoroczne Forum odbyło się pod hasłem „Infrastruktura informacyjna państwa – usługi, komunikacja, bezpieczeństwo”. 

Sekretarz Rady ds. Kompetencji Sektora IT, Tomasz Kulisiewicz,  wziął udział w Seminarium Konsultacyjnym „Poziom 5 Polskiej Ramy Kwalifikacji: rynek pracy i regulacje ustawowe". Seminarium zorganizowane przez Instytut Społeczeństwa Wiedzy Fundacji Rektorów Polskich odbyło się 25 września w warszawskiej siedzibie Fundacji. 

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji (PIIT) oraz Polskie Towarzystwo Informatyczne (PTI) mają zaszczyt zaprosić na Forum współpracy sektora IT z edukacją Rady ds. Kompetencji Sektora IT pt. "Biznes i Edukacja w IT - modele przyszłości". Forum odbędzie się 26 października 2017 r. o godz. 09:30 w Centrum Badawczo-Rozwojowym firmy Samsung, Warsaw Spire, Plac Europejski 1 w Warszawie.

Cele konferencji:

  • Modyfikacja obecnych kierunków studiów, a także zawiązywanie współpracy badawczo-rozwojowej w celu kształcenia przyszłych pracowników o wysokich i nowoczesnych kompetencjach.
  • Wypracowanie modelu współpracy przedsiębiorstw z instytucjami naukowo-dydaktycznymi w celu zaspokojenia potrzeb współczesnego rynku - dopasowania programów i jakości nauczania oraz praktyk.
  • Prezentacje przykładów najlepszych praktyk współpracy przedsiębiorstw sektora IT z uczelniami w Polsce oraz najciekawsze i najefektywniejsze przykłady projektów badawczo-rozwojowych (R&D).

Uczestnicy konferencji pod tym tytułem, jaka odbyła się 11 września 2017 r. w Warszawie, mogli się szczegółowo zapoznać z potrzebami, wyzwaniami i celami kształcenia zawodowego w kraju i w Europie. O potrzebach kadrowych w odniesieniu do strategii rozwojowej Polski mówił na otwarciu konferencji wicepremier Mateusz Morawiecki, podkreślając, że wśród kryteriów wyboru miejsca inwestycji dla inwestorów krajowych i zagranicznych coraz ważniejsza jest dostępność wykwalifikowanych pracowników, a nie tak jak dotąd - infrastruktura techniczna czy ulgi podatkowe.

Po zatwierdzeniu w maj br. kryteriów (zobacz) Ministerstwo Rozwoju ogłosiło w ramach PO WER pierwszy konkurs, którego celem jest umożliwienie osobom bez wykształcenia informatycznego i doświadczenia w branży IT uzyskania kwalifikacji programisty. Celem tego konkursu jest przetestowanie modelu nabywania kompetencji zawodowych i kluczowych niezbędnych do podjęcia pracy w branży IT przez takie osoby. Konkurs ma pozwolić na sprawdzenie zróżnicowanych metod kształcenia w trybie szybszym niż w toku edukacji formalnej, w drodze przetestowania na określonej grupie osób o różnym poziomie i rodzaju wykształcenia, wieku i doświadczeniu zawodowym różnych sposobów nabywania kompetencji potrzebnych na stanowisku pracy wykorzystującym umiejętności programowania. 

PARP przygotowuje nowy konkurs z programu PO Wiedza Edukacja Rozwój, ściśle związany z obszarem działalności Rad Sektorowych ds. Kompetencji.  Celem konkursu w ramach Celu 4 PO WER 8.v „Przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian” jest wzrost liczby przedsiębiorstw objętych działaniami służącymi poprawie zarządzania, rozwojowi kapitału ludzkiego oraz wspierającymi procesy innowacyjne. W założeniach konkursu jest osiągnięcie do 2023 r. liczby 15 tys. pracowników przedsiębiorstw, którzy otrzymali wsparcie szkoleniowe lub doradcze w obszarach tematycznych wynikających z rekomendacji Sektorowych Rad ds. Kompetencji z 90-procentowym rezultatem (osiągnięcie liczby 13,5 tys. pracowników, którzy nabyli wiedzę w obszarach tematycznych). 

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się na nasz newsletter!

Lider projektu:


Partner projektu:

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-0002/16 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020