Rozwój = Wiedza + Edukacja

Projektowanie i zlecanie badań rynku pracy sektora IT

Identyfikacja potrzeb tworzenia sektorowych ram kwalifikacji oraz kwalifikacji

Rekomendowanie rozwiązań oraz zmian legislacyjnych w obszarze edukacji

Współpraca w zakresie porozumień edukacyjnych

previous arrow
next arrow
Slider

W końcu września br. Komisja Europejska zainicjowała drugą edycję konkursu projektów pod wspólnym hasłem European Digital Skills Awards.  Do konkursu mogą zostać zgłoszone projekty mające na celu podwyższanie kompetencji cyfrowych społeczeństw europejskich. Projekty można zgłaszać w czterech kategoriach:

  • cyfrowe kompetencje dla wszystkich,
  • cyfrowe kompetencje dla pracowników,
  • cyfrowe kompetencje dla profesjonalistów ICT,
  • cyfrowe kompetencje w edukacji.

Oddzielna, piąta nagroda  przyznana zostanie projektowi, który jest szczególnie ukierunkowany na zdobywanie kompetencji cyfrowych przez kobiety. Ocenione przez jury i nagrodzone projekty zostaną zaprezentowane na konferencji Koalicji Cyfrowych Kompetencji i Zawodów, jaka odbędzie się w Brukseli 7 grudnia 2017 r. 

Zgłoszenia można nadsyłać do 1 listopada 2017 r. Szczegółowe informacje dostępne są pod adresem:

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/launch-european-digital-skills-awards-2017

zaś formularz zgłoszeniowy pod adresem:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/DS_award_2017

Projekty mogą być zgłaszane przez organizacje, instytucje lub firmy prowadzące projekty związane z kompetencjami cyfrowymi w jednym lub kilku krajach UE lub EFTA i które rozpoczęły się w okresie od 1 stycznia 2015 do 30 października 2017 r. 

 

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się na nasz newsletter!

Lider projektu:


Partner projektu:

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-0002/16 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020