Rozwój = Wiedza + Edukacja

Projektowanie i zlecanie badań rynku pracy sektora IT

Identyfikacja potrzeb tworzenia sektorowych ram kwalifikacji oraz kwalifikacji

Rekomendowanie rozwiązań oraz zmian legislacyjnych w obszarze edukacji

Współpraca w zakresie porozumień edukacyjnych

previous arrow
next arrow
Slider

Forum Rady ds. Kompetencji Sektora IT „Biznes i Edukacja w IT - modele przyszłości. Forum współpracy sektora IT z edukacją”, które odbyło się 26 października w Centrum Badawczo-Rozwojowym firmy Samsung (budynek Warsaw Spire) zgromadziło ponad 100 uczestników - przedstawicieli środowiska akademickiego oraz nauczycieli szkół średnich, firm informatycznych, a także uczelnianych biur karier. Jako goście Forum wystąpili prof. Jan Szmitd, rektor Politechniki Warszawskiej i przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, prof. Jerzy Woźnicki, prezes Fundacji Rektorów Polskich i dyrektor Instytutu Społeczeństwa Wiedzy, dr Anna Budzanowska - dyrektor generalna w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz prezesi obu organizacji realizujących projekt Rady Sektorowej - Borys Stokalski (PIIT) i Włodzimierz Marciński (PTI). Działania Rady Sektorowej zaprezentowała Beata Ostrowska. przewodnicząca Rady.

W ramach forum - obok sesji na temat dobrych praktyk współpracy firm i uczelni oraz sesji poświęconej projektom  badawczo-rozwojowym widzianym z perspektywy naukowców oraz inwestorów - odbył się też Edu Mixer - warsztat networkingowy moderowany przez Komitet ds. biznesu i edukacji Rady Sektorowej.

Obie sesje forum poprzedzone zostały przez  dwa panele dyskusyjne: na temat współpracy biznesu z edukacją (poprowadził go Tomasz Kulisiewicz, sekretarz Rady ds. Kompetencji) oraz na temat  komercjalizacja nauki i technologii i działalności badawczo-rozwojowe (prowadzony przez Sebastiana Grabowskiego, dyrektora Ośrodka Badawczo Rozwojowego Orange Labs). Organiatorem Forum była Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji - partner PTI w projekcie Rady Sektorowej.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się na nasz newsletter!

Lider projektu:


Partner projektu:

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-0002/16 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020