Rozwój = Wiedza + Edukacja

Projektowanie i zlecanie badań rynku pracy sektora IT

Identyfikacja potrzeb tworzenia sektorowych ram kwalifikacji oraz kwalifikacji

Rekomendowanie rozwiązań oraz zmian legislacyjnych w obszarze edukacji

Współpraca w zakresie porozumień edukacyjnych

previous arrow
next arrow
Slider

ITPEKontynuując współpracę rozpoczętą warszawskim seminarium e-CF zorganizowanym przez Radę w lutym 2018 r. Rada - na zaproszenie CEPIS (Council of European Professional Informatics Societies – Stowarzyszenia Europejskich Towarzystw Informatycznych) - została członkiem inicjatywy ITPE (IT Professionalism Europe), sieci europejskich organizacji, instytucji i firm zaangażowanych w podwyższanie poziomu zawodowego profesjonalistów koordynowanej przez CEPIS.

Polskie Towarzystwo Informatyczne jest członkiem CEPIS, organizacji zrzeszającej krajowe i regionalne profesjonalne stowarzyszenia informatyków. Celem CEPIS jest rozwój i promocja wysokich standardów zawodowych informatyków w aspekcie rozwoju ekonomicznego i społecznego.

 

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się na nasz newsletter!

Lider projektu:


Partner projektu:

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-0002/16 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020