Rozwój = Wiedza + Edukacja

Projektowanie i zlecanie badań rynku pracy sektora IT

Identyfikacja potrzeb tworzenia sektorowych ram kwalifikacji oraz kwalifikacji

Rekomendowanie rozwiązań oraz zmian legislacyjnych w obszarze edukacji

Współpraca w zakresie porozumień edukacyjnych

previous arrow
next arrow
Slider

Zapraszamy do obejrzenia wywiadu z panią Bożeną Mayer-Gawron, wicedyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji. Wywiad został nagrany podczas seminarium "Zawody nauczane w branży teleinformatycznej", które odbyło się 21.05.2018 w Ministerstwie Cyfryzacji.

Mgr inż. Bożena Barbara Mayer-Gawron – urodzona w Krakowie, od czasów szkoły średniej związana z kształceniem zawodowym. Absolwentka Technikum Mechanicznego, Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej, nauczyciel mechanicznych przedmiotów zawodowych, później wicedyrektor szkoły, a następnie wizytator ds. szkolnictwa zawodowego i koordynator ds. programu Leonardo da Vinci oraz współpracy międzynarodowej w Kuratorium Oświaty w Krakowie. Jest otwarta na międzynarodową współpracę szkół zawodowych, na wymianę myśli i innowacji technologicznych, pedagogicznych w ramach tworzonych partnerstw, projektów międzynarodowych, które promują szkoły zawodowe i podnoszą ich jakość kształcenia. W latach 2014, 2015 nominowana do nagrody Super Dyrektor. Autorka wielu projektów międzynarodowych adresowanych do uczniów, nauczycieli i dyrektorów szkół zawodowych Gminy Miejskiej Kraków realizowanych w ramach LLP, POKL, Erasmus+. Były dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych nr 1 im. Szczepana Humberta w Krakowie, szkoły z ponad 180-letnią tradycją szkolnictwa zawodowego. Dyrektor szkoły, która w konkursach MEN i KOWEZiU promujących kształcenie zawodowe pt. „Lider Edukacji Zawodowej”, „Szkoła dla Rynku Pracy”, „Szkoła dla Pracodawcy. Pracodawca dla Szkoły” w branży elektryczno-elektronicznej i teleinformatycznej w zawodzie technik-mechatronik zdobyła I miejsce w Polsce i otrzymała tytuł Lidera Edukacji Zawodowej, tytuł Oskara Zawodowego. Szkoły, która za realizowane projekty międzynarodowe uzyskała w 2014 r. tytuł „Małopolskiej Szkoły z Pasją” i była dwukrotnie nominowana do Nagrody Eduinspiracje 2013, 2015. Obecnie wicedyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie, nadzoruje prace nad projektami pozankonkursowymi „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego” , „Efektywne doradztwo edukacyjno-zawodowe” i „Przygotowanie trenerów do realizacji szkoleń z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego” realizowanymi przez ORE w ramach programu PO WER i finansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się na nasz newsletter!

Lider projektu:


Partner projektu:

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-0002/16 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020