Rozwój = Wiedza + Edukacja

Projektowanie i zlecanie badań rynku pracy sektora IT

Identyfikacja potrzeb tworzenia sektorowych ram kwalifikacji oraz kwalifikacji

Rekomendowanie rozwiązań oraz zmian legislacyjnych w obszarze edukacji

Współpraca w zakresie porozumień edukacyjnych

previous arrow
next arrow
Slider

Informatycy i osoby związane z wykorzystaniem technologii IT, którzy obecnie wchodzą na rynek pracy za 10-15 lat będą funkcjonować w mocno zmienionych realiach. Aby skorzystać na obecnych i przyszłych zmianach, do twardych powszechnie cenionych kompetencji, należy dodać perspektywę wykorzystania technologii w konkretnych działach gospodarki oraz uzupełnić kompetencje techniczne kompetencjami rozwoju biznesu i efektywnej międzydyscyplinarnej współpracy, budującej biznesowy kontekst wykorzystania rozwiązań technologicznych. Zapraszamy do obejrzenia wywiadu z p. Tomaszem Klekowskim, Ekspertem Transformacji Cyfrowej, członkiem Rady ds. Kompetencji Sektora IT. Wywiad został nagrany podczas konferencji ICT Live. 

Tomasz Klekowski jest ekspertem i popularyzatorem tematyki cyfrowej transformacji gospodarki i wpływu technologii na społeczeństwo. Poprzednio był dyrektorem w regionie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki w firmie Intel, odpowiedzialnym za rozwój rynku i marketing w segmentach technologii Data Center i Internetu Rzeczy. Funkcję tę pełnił od 2013 do 2018 roku. Wcześniej Tomasz Klekowski pracował jako dyrektor regionalny na Europę Centralną i Wschodnią w Intel Corporation. Związany z branżą IT od 1994 roku. W ciągu swojej kariery zajmował się wszystkimi segmentami rynku i pracował z całym spektrum kanałów sprzedaży i marketingu. Tomasz Klekowski działa na rzecz branży IT, będąc Członkiem Zarządu Konfederacji Lewiatan i Związku Pracodawców Technologii Cyfrowych Lewiatan od 2011 roku. Jest również członkiem Kolegium Rektorskiego Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki oraz ekspertem Rady ds. Kompetencji IT. Tomasz Klekowski jest absolwentem wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej oraz INSEAD International Executive Programme. Wśród różnorodnych hobby wymienianych przez Tomasza Klekowskiego dominuje sport.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się na nasz newsletter!

Lider projektu:


Partner projektu:

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-0002/16 jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020