Rozwój = Wiedza + Edukacja

Projektowanie i zlecanie badań rynku pracy sektora IT

Identyfikacja potrzeb tworzenia sektorowych ram kwalifikacji oraz kwalifikacji

Rekomendowanie rozwiązań oraz zmian legislacyjnych w obszarze edukacji

Współpraca w zakresie porozumień edukacyjnych

previous arrow
next arrow
Slider

Przebieg i ustalenia seminarium "Zawody nauczane w branży teleinformatycznej" podsumował Bogusław Dębski. Zapraszamy do obejrzenia wywiadu. Przedstawione w trakcie seminarium prezentacje oraz omawiane podstawy programowe dostępne są dla zalogowanych (a uprzednio zarejestrowanych) użytkowników naszego serwisu w dziale "Pliki" (prezentacje, podstawy programowe).

Bogusław Olgierd Dębski - mgr inż. cybernetyk, ukończył studia na Wydziale Cybernetyki WAT w 1992r. Posiada wieloletnie doświadczenie  w pracy w jednej z największych organizacji sektora publicznego w Polsce tj. w Siłach Zbrojnych RP w wielu działach IT jak i wieloletnie doświadczenie we współpracy z dużymi korporacjami oraz organizacjami szkoleniowymi. Był programistą, projektantem, analitykiem i wykładowcą. Jako Szef Oddziału Informatycznych Systemów Wsparcia Bieżącego w Inspektoracie Systemów Informacyjnych jak i jako Zastępca Szefa Oddziału Usług Teleinformatycznych Departamentu Informatyki i Telekomunikacji MON był m.in. odpowiedzialny za planowanie i projektowanie  architektury operacyjnej, systemowej i technicznej usług teleinformatycznych oraz systemów wspomagających działalność bieżącą jednostek i komórek organizacyjnych w resorcie ON. Uczestniczył w opracowywaniu specyfikacji na zakup sprzętu i oprogramowania,  planowaniu  środków finansowych na zakupy powyższych oraz nadzorował wykonywanie umów. Obecnie pracuje w Departamencie Kompetencji Cyfrowych Ministerstwa Cyfryzacji na stanowisku Radca Ministra. Fascynuje go technologia i zmiany jakie pod jej wpływem zachodzą zarówno w organizacjach jak i u użytkowników.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się na nasz newsletter!

Lider projektu:


Partner projektu:

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-0002/16 jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020