Rozwój = Wiedza + Edukacja

Projektowanie i zlecanie badań rynku pracy sektora IT

Identyfikacja potrzeb tworzenia sektorowych ram kwalifikacji oraz kwalifikacji

Rekomendowanie rozwiązań oraz zmian legislacyjnych w obszarze edukacji

Współpraca w zakresie porozumień edukacyjnych

previous arrow
next arrow
Slider

Zapraszamy na wywiad z panią Bożeną Krasnodębską z Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku, która kieruje pracami zespołu ds. kształcenia zawodowego Rady ds. Kompetencji Sektora IT.

 

Bożena Barbara Krasnodębska – mgr inż. technolog drewna , studia dzienne na Wydziale Technologii Drewna  Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (1980-85); ukończyła trzy kierunki studiów podyplomowych w zakresie doradztwa i pośrednictwa pracy oraz kształcenia na odległość. Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku od 2005 r. Organizuje i prowadzi kształcenie osób dorosłych w formach szkolnych i pozaszkolnych , w tym kształcenie zawodowe we współpracy z pracodawcami w 23 kwalifikacjach przygotowując kadry dla gospodarki. Dzięki jej zaangażowaniu od 2009 r. w CKU działa certyfikowane Centrum Egzaminacyjne ECDL, w którym potwierdzane są  kwalifikacje białostoczan z obszaru IT.  W latach 2006-2014 p. Krasnodębska pozyskała środki zewnętrze na rozwój placówki o łącznej wartości ponad 10 mln zł. Zrealizowała z sukcesem 28 projektów finansowanych ze środków EFS, FRSE, MPiPS, PFRON. Obecnie realizuje  w imieniu Miasta Białystok innowacyjny projekt Centrum Kompetencji BOF, którego celem jest przygotowanie absolwentów szkół zawodowych naszego miasta do potrzeb pracodawców Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego. Współpracuje z DKZiU MEN, ORE , CKE, IBE w  zakresie tworzenia, opiniowania , recenzowania materiałów i projektów  oświatowych aktów prawnych wprowadzanych do praktyki szkolnej.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się na nasz newsletter!

Lider projektu:


Partner projektu:

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-0002/16 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020