Rozwój = Wiedza + Edukacja

Projektowanie i zlecanie badań rynku pracy sektora IT

Identyfikacja potrzeb tworzenia sektorowych ram kwalifikacji oraz kwalifikacji

Rekomendowanie rozwiązań oraz zmian legislacyjnych w obszarze edukacji

Współpraca w zakresie porozumień edukacyjnych

previous arrow
next arrow
Slider

z2a

Drugiego lutego 2018 r. w siedzibie PTI w Warszawie odbyło się spotkanie zespołu ds. kształcenia zawodowego funkcjonującego w ramach Rady ds. Kompetencji Sektora IT. W spotkaniu wzięli udział członkowie Rady reprezentujący szkoły średnie techniczne i placówki kształcenia ustawicznego kształcące w zawodach branży IT oraz Bogusław Dębski z Departamentu Kompetencji Cyfrowych Ministerstwa Cyfryzacji i Jakub Gontarek, ekspert Departamentu Pracy, Dialogu i Spraw Społecznych Konfederacji Lewiatan.

Celem prac zespołu, kierowanego przez Bożenę Krasnodębską z CKU Białystok, jest analiza podstaw programowych kształcenia w zawodach branży informatycznej, wskazanie potrzeb pracodawców w obszarze kształcenia zawodowego, jak również zdiagnozowanie problemów, jakie mają szkoły we współpracy z pracodawcami.

Zespół chce uczestniczyć w modelowaniu zmian edukacji formalnej i pozaformalnej w kierunkach pożądanych przez pracodawców i środowisko w kontekście zmian modelu kształcenia zawodowego planowanych przez MEN od 2019 r.

Dlatego zespół postanowił, że nie będzie się już w swoich pracach zajmował podstawami programowymi, które ulegną całkowitej zmianie od 2019 r., ale aktywnie włączy się do prac nad planowanymi zmianami.

Uczestnicy spotkania wspólnie ustalili potrzebę współpracy w tym zakresie z nowopowstałym Departamentem Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego Ministerstwa Edukacji Narodowej i z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji. W tym celu zespół wystąpi do MEN oraz do ORE o udostępnienie stanu prac nad podstawami programowymi kształcenia w szkołach branżowych i technikach od 2019 r. i zorganizuje spotkanie z ORE i zespołami szkół - także spoza Rady.

Zespół ds. kształcenia zawodowego Rady ds. Kompetencji Sektora IT stanowią:

  • Bożena KrasnodębskaCentrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku (przewodnicząca)
  • Mirosław DratwińskiZespół Szkół Elektryczno- Elektronicznych Radomsko
  • Dariusz PrzygodzkiStowarzyszenie Komputer i Sprawy Szkoły KISS
  • Robert GierasimiukCentrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku
  • Bogusław DębskiDepartament Kompetencji Cyfrowych, Ministerstwo Cyfryzacji
  • Jakub Gontarek, Departament Pracy, Dialogu i Spraw Społecznych, Konfederacja Lewiatan
  • Marek ŁazickiZespół Szkół Techniczno-Usługowych Trzebinia
  • Beata OstrowskaBROst Centrum Edukacji i Technologii Komputerowej Łódź
  • Jarosław Kowalski, Pearson Central Europe Sp.z o.o., Warszawa 

 

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się na nasz newsletter!

Lider projektu:


Partner projektu:

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-0002/16 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020