Rozwój = Wiedza + Edukacja

Projektowanie i zlecanie badań rynku pracy sektora IT

Identyfikacja potrzeb tworzenia sektorowych ram kwalifikacji oraz kwalifikacji

Rekomendowanie rozwiązań oraz zmian legislacyjnych w obszarze edukacji

Współpraca w zakresie porozumień edukacyjnych

previous arrow
next arrow
Slider

Przestawiciele wszystkich sześciu działających Rad Sektorowych spotkali się 26 czerwca 2017 r. w Warszawie na zorganizowanym przez PARP seminarium. Rady zaprezentowały dotychczasowe działania oraz planowane aktywności do końca bieżącego roku. W ramach seminarium przedstawiciele PARP przedstawili koncepcję działania Rady Programowej ds. Kompetencji, zaś specjaliści z instytucji współpracujących - założenia tworzenia i modyfikacji sektorowych ram ds. kompetencji (IBE), projekt ORE związany z dostosowywaniem szkolnictwa zawodowego do zmian w gospodarce (ORE) oraz doświadczenia z realizacji pierwszych branżowych badań Bilansu Kapitału Ludzkiego (UJ). Ważnym prunktem programu była dyskusja nad zapowiedzianym przez przedstawicieli PARP zmianami w PO WER, dotyczącymi dodatkowych środków na szkolenia i doradztwo w zakresach działania lub zakresach rekomendowanych przez rady sektorowe.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się na nasz newsletter!

Lider projektu:


Partner projektu:

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-0002/16 jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020