Rozwój = Wiedza + Edukacja

Projektowanie i zlecanie badań rynku pracy sektora IT

Identyfikacja potrzeb tworzenia sektorowych ram kwalifikacji oraz kwalifikacji

Rekomendowanie rozwiązań oraz zmian legislacyjnych w obszarze edukacji

Współpraca w zakresie porozumień edukacyjnych

previous arrow
next arrow
Slider

Rady sektorowe i międzysektorowe funkcjonują obecnie w wielu krajach Europy. Zapraszamy do lektury artykułu zamieszczonego na stronie Sektorowych Rad ds. Kompetencji, który doskonale obrazuje cel powstania oraz sposób działania tego typu organizacji na obszarze Europy.

Link do artykułu: Działania na rzecz kompetencji prowadzone w Europie

W dniu 15 grudnia 2016 r. w siedzibie Polskiego Towarzystwa Informatycznego w Warszawie odbyło się pierwsze, inauguracyjne posiedzenie Rady ds. Kompetencji Sektora IT. Inauguracja została dostrzeżona przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Zapraszamy do lektury.

Link do artykułu: Pierwsze Posiedzenie Rady ds. Kompetencji Sektora IT

 

Artykuł dotyczący powstania Rady ds. Kompetencji Sektora IT ukazał się w biuletynie Polskiego Towarzystwa Informatycznego nr 4/2016. Zapraszamy do lektury!

Link do artykułu: Polskie Towarzystwo Informatyczne tworzy Radę ds. Kompetencji Sektora IT

Link do biuletynu: Biuletyn PTI nr 4/2016

Pierwsze posiedzenie Prezydium Rady odbyło się 29 grudnia 2016 r. w siedzibie PTI. Zgodnie z zaproponowanym porządkiem posiedzenia omówiono następujące sprawy:

1. Protokół z posiedzenia Rady 15 grudnia 2016 r.
2. Propozycję planu pracy na 2017
3. Projekt struktury i zakresu zadań komitetów Rady oraz podział obowiązków prowadzenia komitetów przez wiceprzewodniczących Rady
4. Wydarzenia branżowe – przygotowanie planu uczestnictwa na rok 2017
5. Badanie Kapitału Ludzkiego PARP/IBE i udział Rady
6. Konkurs IBE dotyczący pilotażowego wdrażania Sektorowej Ramy Kwalifikacji
7. Autoewaluację działań Rady

Podstawowe dokumenty Rady - regulaminy, uchwały itp. - dostępne są w repozytorium plików. Dostęp mają zarejestrowani i zalogowani użytkownicy serwisu Rady.

fot. Dariusz Dolczewski
fot. Dariusz Dolczewski

W dniu 15 grudnia 2016 r. w siedzibie Polskiego Towarzystwa Informatycznego w Warszawie odbyło się pierwsze, inauguracyjne posiedzenie Rady ds. Kompetencji Sektora IT. W trakcie posiedzenia, które rozpoczęło się o godz. 11:00, wręczono nominacje członkom Rady Sektorowej, przedstawiono organizację i plany pracy Rady, uchwalono regulaminy działania oraz posiedzeń Rady i zaproponowano tematykę i zakres komitetów Rady, wybrano przewodniczącego i wiceprzewodniczących Rady.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się na nasz newsletter!

Lider projektu:


Partner projektu:

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-0002/16 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020