Rozwój = Wiedza + Edukacja

Projektowanie i zlecanie badań rynku pracy sektora IT

Identyfikacja potrzeb tworzenia sektorowych ram kwalifikacji oraz kwalifikacji

Rekomendowanie rozwiązań oraz zmian legislacyjnych w obszarze edukacji

Współpraca w zakresie porozumień edukacyjnych

previous arrow
next arrow
Slider

Dnia 16 lutego br. (od godz. 11:00) w siedzibie PTI  w Warszawie (Solec 38) odbędzie się spotkanie konsultacyjne w sprawie założeń konkursu MR, którego celem będzie przekwalifikowanie osób bez wykształcenia informatycznego i doświadczenia i doświadczenia w IT na programistę.
Konkurs zostanie ogłoszony przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego w MR najpóźniej w maju br. MR wybierze operatora udzielającego grantów, a następnie operator wybierze firmy lub szkoły programowania, które przekwalifikują uczestnika projektu. Uczestnikiem projektu może być osoba bezrobotna lub pracująca, gotowa do podjęcia zatrudnienia, spełniająca minimalne wymagania określone w dokumentacji konkursowej.
Celem MR jest przetestowanie różnych podejść do tematu i zweryfikowanie, które z nich okaże się efektywne. W spotkaniu konsultacyjnym udział zapowiedzieli przedstawiciele firm IT, m.in członkowie PIIT, partnera projektu Rady Sektorowej.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się na nasz newsletter!

Lider projektu:


Partner projektu:

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-0002/16 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020