Rozwój = Wiedza + Edukacja

Projektowanie i zlecanie badań rynku pracy sektora IT

Identyfikacja potrzeb tworzenia sektorowych ram kwalifikacji oraz kwalifikacji

Rekomendowanie rozwiązań oraz zmian legislacyjnych w obszarze edukacji

Współpraca w zakresie porozumień edukacyjnych

previous arrow
next arrow
Slider

Rada Sektorowa IT rozpoczęła współpracę z Grupą 4 ds.kształcenia, kompetencji i zasobów kadrowych dla Przemysłu 4.0 (Grupa 4.). Współpraca jest wynikiem grudniowego spotkania przewodniczącej Rady Beaty Ostrowskiej z dr inż. Małgorzatą Kaliczyńską z Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów, kierującą Grupą 4. Grupa 4. działa w ramach Zespołu ds. Transformacji Przemysłowej Ministerstwa Rozwoju, powołanego zarządzeniem Ministra Rozwoju w czerwcu 2016 r. i jest elementem tworzonej Polskiej Platforma Przemysłu 4.0. W skład Zespołu wchodzi 6 grup roboczych:

  1. ds. normalizacji i standardów zintegrowanej cyfrowej infrastruktury technicznej oraz
    rozwoju inteligentnych specjalizacji przemysłowych
  2. ds. cyfrowego wspomagania przemysłu
  3. ds. inteligentnego oprogramowania i przetwarzania danych
  4. ds. kształcenia, kompetencji i zasobów kadrowych dla Przemysłu 4.0
  5. ds. ram prawnych funkcjonowania Przemysłu 4.0
  6. ds. statystyki sektora ICT i usług teleinformatycznych

Wśród celów działania Grupy 4. są identyfikacja potrzeb przemysłu na kadry o określonych kompetencjach i wymaganych umiejętnościach, określenie kierunków kształcenia zawodowego na poziomie średnim i wyższym a także tworzenie centrów kompetencji cyfrowych i zagadnienia relacji człowieka z maszyną w miejscu pracy. Zwłaszcza pierwsze dwa cele są zbieżne z celami i kierunkami działania Rady, stąd obopólna decyzja o podjęciu współpracy. Na spotkaniu roboczym Grupy 4. w PIAP 11 stycznia br. dr Tomasz Kulisiewicz w imieniu Rady Sektorowej IT przedstawił cele działania oraz stan prac Rady.

Link do artykułu: Zespół ds. Transformacji Przemysłowej MR

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się na nasz newsletter!

Lider projektu:


Partner projektu:

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-0002/16 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020