Rozwój = Wiedza + Edukacja

Projektowanie i zlecanie badań rynku pracy sektora IT

Identyfikacja potrzeb tworzenia sektorowych ram kwalifikacji oraz kwalifikacji

Rekomendowanie rozwiązań oraz zmian legislacyjnych w obszarze edukacji

Współpraca w zakresie porozumień edukacyjnych

previous arrow
next arrow
Slider

W roboczym spotkaniu konsultacyjnym zorganizowanym przez Radę ds. Kompetencji Sektora IT w sprawie przygotowywanego przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego MR konkursu dotyczącego przekwalifikowania na potrzeby sektora IT osób bez wykształcenia informatycznego uczestniczyło ponad 20 przedstawicieli instytucji, organizacji i firm, w tym Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Cyfryzacji, PTI i PIIT i instytucji rynku pracy. Spotkanie odbyło się 16 lutego w siedzibie Polskiego Towarzystwa Informatycznego w Warszawie, trzech uczestników wzięło w spotkaniu udział zdalnie korzystając z systemu telekonferencyjnego PTI.

Uczestnicy trwającej ponad trzy godziny ożywionej dyskusji poruszyli m.in. kwestie zakładanych celów społecznych i gospodarczych przygotowywanego programu przekwalifikowania, potencjalnego wkładu merytorycznego uczelni, firm szkoleniowych oraz firm-pracodawców, metod prowadzenia szkoleń i stażów, zasad ewentualnej certyfikacji lub innego potwierdzania zdobytych kwalifikacji, a także aspektów finansowych uczestnictwa w programie ze strony firm.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się na nasz newsletter!

Lider projektu:


Partner projektu:

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-0002/16 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020