Rozwój = Wiedza + Edukacja

Projektowanie i zlecanie badań rynku pracy sektora IT

Identyfikacja potrzeb tworzenia sektorowych ram kwalifikacji oraz kwalifikacji

Rekomendowanie rozwiązań oraz zmian legislacyjnych w obszarze edukacji

Współpraca w zakresie porozumień edukacyjnych

previous arrow
next arrow
Slider

Zapraszamy do wzięciu udziału w seminarium „Poziom 5 Polskiej Ramy Kwalifikacji: regulacje ustawowe a potrzeby szkolnictwa wyższego”, które odbędzie się w dniu 8 grudnia 2017 r. w godz. 12:30-15:30 w siedzibie Fundacji Rektorów Polskich w Warszawie (ul. Górnośląska 14). W seminarium weźmie udział Rada ds. Kompetencji Sektora IT. Szczegółowe informacje dotyczące seminarium:

  • Program seminarium
  • Formularz Rejestracyjny dostępny jest online pod adresem: www.frp.org.pl (rejestracja do dnia 4 grudnia 2017 r.).

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się na nasz newsletter!

Lider projektu:


Partner projektu:

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-0002/16 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020