Rozwój = Wiedza + Edukacja

Projektowanie i zlecanie badań rynku pracy sektora IT

Identyfikacja potrzeb tworzenia sektorowych ram kwalifikacji oraz kwalifikacji

Rekomendowanie rozwiązań oraz zmian legislacyjnych w obszarze edukacji

Współpraca w zakresie porozumień edukacyjnych

previous arrow
next arrow
Slider

Zapraszamy do wzięcia udziału w inicjatywie European ICT Professional Profiles. Głównymi elementami inicjatywy są kompetencje zawarte w Europejskiej Ramie e-Kompetencji (European e-Competence Framework e-CF). Zadaniem Europejskiej Ramy jest wspieranie rosnącej społeczności użytkowników w Europie oraz poza nią. W materiałach opublikowanych przez CEN (European Committee for Standardization) w 2012 r. jako CEN Workshop Agreement (ICT Professional Profiles CWA 16458), a następnie zaktualizowanych w 2013 r. z uwzględnieniem e-CF w wersji 3.0, określono 23 rodzaje profili zawodowych ICT. Są one narzędziem, które może być rozwijane przez szeroką grupę specjalistów oraz organizacji w całej Europie.

Dążąc do utrzymania i poprawy jakości, dojrzałości i przydatności CEN ICT Skills Workshop podjął działania mające na celu aktualizację profili zawodowych ICT. Kolejne wydanie ICT Professional Profiles planowane jest na początku przyszłego roku. Kluczowym elementem tego procesu jest systematyczne zbieranie oraz analizowanie informacji zwrotnych od interesariuszy dotyczących obecnej przydatności profili zawodowych ICT i pojawiających się nowych trendów biznesowych. 

Wszelkie sugestie są mile widziane i można je wyrazić wypełniając ankietę pod adresem: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EuropeanICTProfessionalProfilesinaction

Ankietę można wypełniać do dnia 21 kwietnia 2017 roku.

Zapraszamy do wzięcia udziału w inicjatywie!

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się na nasz newsletter!

Lider projektu:


Partner projektu:

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-0002/16 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020