Rozwój = Wiedza + Edukacja

Projektowanie i zlecanie badań rynku pracy sektora IT

Identyfikacja potrzeb tworzenia sektorowych ram kwalifikacji oraz kwalifikacji

Rekomendowanie rozwiązań oraz zmian legislacyjnych w obszarze edukacji

Współpraca w zakresie porozumień edukacyjnych

previous arrow
next arrow
Slider

28 marca 2017 r. odbyło się Seminarium konsultacyjno - informacyjne  dla interesariuszy Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, które zorganizował Instytut Badań Edukacyjnych. 

Zgodnie z ustawą z 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz.U. 2016 poz. 64) rozpoczęto  modernizację polskich kwalifikacji, która polega na przyjęciu wspólnych zasad dotyczących kwalifikacji funkcjonujących w różnych obszarach.

Zwrócono uwagę na cel jakim jest m.in. zwiększenie uczestnictwa w procesie uczenia w różnych formach kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem uczenia się dorosłych, jak i udowodnienie, że zdobywanie kwalifikacji przekłada się na zatrudnienie.

Podczas seminarium omówiono monitorowanie wdrażania ZSK w oparciu o instrumenty systemowe: Polską Ramę Kwalifikacji (PRK) oraz Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji (ZRK). LINK do prezentacji.

Poinformowano uczestników, że analiza popytu na kwalifikacje oraz podaż kwalifikacji  obejmuje trzy branże:

Hotelarstwo i gastronomię, Budowlaną oraz Informatyczną

Podmioty, które będą badane to: 

• małe, średnie i duże przedsiębiorstwa: właściciele, kierownicy, przedstawicele HR, pracownicy

• firmy szkoleniowe prowadzące szkolenia branżowe

• uczelnie prowadzące studia podyplomowe

Małgorzata Piątkowska – Animatorka Rady ds. Kompetencji Sektora IT zgłaszała zapotrzebowanie na informację o planach współpracy z Radą, zwłaszcza w zakresie badanych podmiotów.  

Uczestnicy seminarium mogli dowiedzieć się od wnioskodawców jak przebiegają te procesy. Ze strony Polskiego Towarzystwa Informatycznego doświadczeniem podzielił się Jacek Pulwarski  Ogólnopolski Koordynator ECDL. Pojawiły się pierwsze refleksje i wnioski. Wspomniano także o tym, że już należy się pochylić nad kolejnymi zmianami w prawie. 

Ciekawym wątkiem spotkania było omówienie roli doradców zawodowych w ZSK w kontekście reformy edukacji. LINK do prezentacji.

Ostatnim tematem były planowane badania Instytutu Badań Edukacyjnych w zakresie roli doradztwa w procesie wdrażania ZSK. LINK do prezentacji.

 

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się na nasz newsletter!

Lider projektu:


Partner projektu:

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-0002/16 jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020