Rozwój = Wiedza + Edukacja

Projektowanie i zlecanie badań rynku pracy sektora IT

Identyfikacja potrzeb tworzenia sektorowych ram kwalifikacji oraz kwalifikacji

Rekomendowanie rozwiązań oraz zmian legislacyjnych w obszarze edukacji

Współpraca w zakresie porozumień edukacyjnych

previous arrow
next arrow
Slider

Konferencje Dialog dla kompetencji jutra to cykl konferencji regionalnych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Podczas konferencji krakowskiej, która odbyła się 2 grudnia 2016 r. w Międzynarodowym Centrum Kultury dr Tomasz Kulisiewicz jako przedstawiciel Rady ds. Kompetencji Sektora IT wziął udział w panelu dyskusyjnym pt. „Różne branże – wspólna odpowiedzialność za kompetencje dla rynku pracy”. Wraz z pozostałymi uczestnikami panelu – prof. Tadeuszem Burzyńskim z Instytutu Turystyki oraz Rady Sektorowej ds. Turystyki oraz dr hab. inż. Markiem Kisiel-Dorohinickim z Wydziału Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji AGH – dyskutowali na temat charakterystycznych cech  branży turystycznej oraz informatycznej, a także dostosowania modelu edukacji do potrzeb rynku pracy w tych branżach.

W trakcie dyskusji przedstawiono specyficzną sytuację na rynku pracy informatyków, którym wobec odczuwanego i prognozowanego deficytu liczby specjalistów w tej dziedzinie nie grozi bezrobocie.  Jako główne problemy podkreślono natomiast utrzymanie wysoko wykwalifikowanych informatyków w kraju, możliwość  zainteresowania ich pracą naukową i dydaktyczną na uczelniach oraz obserwowaną od lat niską konkurencyjność administracji publicznej na rynku pracy w porównaniu do warunków płacowych oraz możliwości rozwoju osobistego oferowanego przez firmy komercyjne.

Link do strony konferencji: Dialog dla kompetencji jutra

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się na nasz newsletter!

Lider projektu:


Partner projektu:

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-0002/16 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020