Rozwój = Wiedza + Edukacja

Projektowanie i zlecanie badań rynku pracy sektora IT

Identyfikacja potrzeb tworzenia sektorowych ram kwalifikacji oraz kwalifikacji

Rekomendowanie rozwiązań oraz zmian legislacyjnych w obszarze edukacji

Współpraca w zakresie porozumień edukacyjnych

previous arrow
next arrow
Slider

Pierwsze posiedzenie Rady ds. Kompetencji Sektora IT zostało zwołane na 15 grudnia 2016 r. Posiedzenie odbędzie się w siedzibie Polskiego Towarzystwa Informatycznego w Warszawie (ul. Solec 38). W programie posiedzeniu, które rozpocznie się o godz. 11:00, zaplanowano  m.in. wręczenie powołań członkom Rady Sektorowej, prezentację organizacji i planów prac Rady, uchwalenie regulaminów działania oraz posiedzeń Rady i zgłoszenie propozycji tematyki i składu zespołów roboczych Rady. Przewidziano też wystąpienia zaproszonych gości, którzy przedstawią przykłady i możliwości współpracy instytucji edukacyjnych z rynkiem pracy  informatyków.

 

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się na nasz newsletter!

Lider projektu:


Partner projektu:

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-0002/16 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020