Rozwój = Wiedza + Edukacja

Projektowanie i zlecanie badań rynku pracy sektora IT

Identyfikacja potrzeb tworzenia sektorowych ram kwalifikacji oraz kwalifikacji

Rekomendowanie rozwiązań oraz zmian legislacyjnych w obszarze edukacji

Współpraca w zakresie porozumień edukacyjnych

previous arrow
next arrow
Slider

7 lat Sektorowej Rady ds. Kompetencji - Informatyka to publikacja podsumowująca naszą dotychczasową działalność. 

Jesienią 2023 r. kończy swoją działalność Sektorowa Rada ds. Kompetencji – Informatyka. Pracę na rzecz synchronizacji edukacji z potrzebami biznesu sektora IT prowadziliśmy na wielu poziomach. W tej publikacji chcemy ją podsumować w nadziei, że inne gremia będą chciały kontynuować prowadzone przez Radę działania. Nie tylko sektor IT, lecz także cała polska gospodarka bardzo ich potrzebuje.

Rada stała się swoistą platformą wymiany wiedzy i doświadczeń, dlatego chcemy podzielić się naszymi opiniami związanymi zarówno ze śledzeniem rozwoju technologii, jak i wymuszonej przez niego ewolucji potrzeb kompetencyjnych. Prezentujemy nie tylko siedmioletnie wysiłki rady na rzecz rozwoju sektora, identyfikacji luk kompetencyjnych, inicjowania współpracy biznesu i edukacji przynoszącej korzyści obu stronom, lecz również sytuację otoczenia sektora, zjawiska gospodarcze i społeczne, które miały wpływ na przedsiębiorstwa IT. Szacujemy spodziewane efekty dwóch istotnych dla sektora IT impulsów pozatechnologicznych: pandemii koronawirusa i wojny w Ukrainie. Siedmioletnia perspektywa pozwala na wyczerpującą analizę zmian, które nastąpiły na rynku pracy IT, i na wytypowanie trendów, z którymi sektor w niedalekiej przyszłości będzie musiał się zmierzyć. Czy sprostaliśmy oczekiwaniom rynku i edukacji zawodowej? Czy osiągnęliśmy pozycję stałego elementu krajobrazu branży IT? Mam nadzieję, że nasza publikacja przynosi odpowiedź na te pytania.

Link do pobrania raportu: images/raporty/7lat_ksiega_redukcja.pdf

 

Publikacja w formacie .epub

Publikacja w formacie .mobi

 

W roku akademickim 2023/2024 Uniwersytet Wrocławski rozszerza ofertę o kierunek niestacjonarnych studiów I stopnia „Prawo e-biznesu” prowadzony na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Studia "Prawo e-biznesu" stanowią połączenie wiedzy z zakresu prawa oraz ekonomii i finansów. Ogólnym celem kształcenia jest rozwój kompetencji cyfrowych i prawnych niezbędnych w nowoczesnym obrocie gospodarczym.

Program studiów obejmuje przedmioty, dzięki którym będzie możliwe zdobycie wiedzy, kompetencji i umiejętności przydatnych w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej, we wspieraniu profesjonalnym doradztwem lub wykonywaniu obowiązków pracownika w dynamicznie rozwijającym się sektorze ICT (technologii informacyjno-komunikacyjnych) czy też handlu elektronicznego (e-commerce).

Zachęcamy do obejrzenia filmu, w którym o nowym kierunku opowiadały przedstawicielki władz Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UWr  - dr hab. Wioletta Jedlecka, prof. UWr – prodziekan ds. studenckich i ogólnych oraz dr hab. Barbara Kowalczyk – prodziekan ds. kształcenia

Link  

Szczegółowe informacje o rekrutacji znajdują się na stronie https://rekrutacja.uni.wroc.pl/kierunek/prawo-e-biznesu-i-stopnia-niestacjonarne/

Ponad trzy czwarte przedsiębiorstw w UE sygnalizuje trudności ze znalezieniem pracowników o niezbędnych umiejętnościach.  Co trzecia osoba pracująca w Europie nie ma podstawowych umiejętności cyfrowych – podkreślali uczestnicy biznesowego lunchu „Umiejętności i talenty dla Europy”, zorganizowanego w Brukseli przez pracodawców z Niemiec (BDA), Danii (DA) i Polski (Konfederacja Lewiatan).

Podniesienie i zmiana kwalifikacji pracowników w UE oraz ograniczenie niedoboru wykwalifikowanej siły roboczej to główne cele trwającego Europejskiego Roku Umiejętności promującego ideę uczenia się przez całe życie. Podobne cele ma projekt realizowany przez Konfederację Lewiatan – Better Skilled, który znakomicie wpisuje się w unijną inicjatywę.

Europa cierpi na brak pracowników

Niedobór pracowników jest jednym z największych ograniczeń gospodarki europejskiej, a zmiany demograficzne stanowią wyzwanie dla całego społeczeństwa. Zapewnienie wykwalifikowanych pracowników powinno być absolutnym  priorytetem, jeśli chcemy utrzymać w przyszłości dobrobyt i atrakcyjność Europy.

Przedsiębiorcy stawiają przede wszystkim na rozszerzenie umiejętności cyfrowych u aktualnych pracowników. W mniejszym stopniu oczekują, że samodzielnie pozyskają oni takie kompetencje – wynika z raportu „Prognoza zapotrzebowania na kompetencje i kwalifikacje w wybranych branżach w związku ze zmianami w gospodarce”, przygotowanego przez Konfederację Lewiatan.

Przypominamy, że 17 kwietnia wystartowała siódma edycja „Pracodawcy Jutra”. Konkurs Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości skierowany jest do przedsiębiorców oraz instytucji edukacyjnych współpracujących z przedsiębiorcami, którzy realizowali inicjatywy edukacyjne w obszarze rozwoju pracowników lub propagowania idei edukacyjnych. Laureatów tegorocznego konkursu poznamy w październiku.

Podczas wydarzenia zostanie zaprezentowany raport pt. „Dane osobowe – czy wiemy jak je chronić?”, który opracowano na podstawie wyników badania „Wiedza na temat bezpieczeństwa ochrony danych osobowych w Polsce”. Badanie przeprowadzili serwis ChronPESEL.pl oraz Krajowy Rejestr Długów BIG SA, a Urząd Ochrony Danych Osobowych i Instytut Prawa Ochrony Danych Osobowych objęły patronat nad tym przedsięwzięciem.

Po prezentacji wspomnianego raportu, odbędzie się debata z udziałem ekspertów z zakresu ochrony danych osobowych, podczas której prelegenci odniosą się do przedstawionych w nim wniosków. Ponadto omówią proces budowania świadomości Polaków na temat danych osobowych i wskażą co wpływa na kształtowanie odpowiednich postaw społeczeństwa.

Eksperci skomentują jak dotychczasowe stosowanie RODO wpłynęło na zachowania obywateli odnośnie do dbania o bezpieczeństwo danych osobowych.

Podczas dyskusji zostaną przedstawione wskazówki, jakie działania należy podjąć w przypadku naruszenia ochrony danych.

Warunki udziału w webinarium

Liczba miejsc w wydarzeniu jest ograniczona, a o udziale decyduje kolejność przyłączenia się do wydarzenia. Link do konferencji będzie aktywny w dniu wydarzenia:

https://uodo.clickmeeting.com/876267939/?r=AGZ2ZGZ3BQE8sSEvkMiRu3k8MI90MJWkoKu2DTuvpJVhqTWcYzA5sUj1ZGD5AGZ3BN____

 

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się na nasz newsletter!

Lider projektu:


Partner projektu:

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-0002/16 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020