Rozwój = Wiedza + Edukacja

Projektowanie i zlecanie badań rynku pracy sektora IT

Identyfikacja potrzeb tworzenia sektorowych ram kwalifikacji oraz kwalifikacji

Rekomendowanie rozwiązań oraz zmian legislacyjnych w obszarze edukacji

Współpraca w zakresie porozumień edukacyjnych

previous arrow
next arrow
Slider

 

W roku akademickim 2023/2024 Uniwersytet Wrocławski rozszerza ofertę o kierunek niestacjonarnych studiów I stopnia „Prawo e-biznesu” prowadzony na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Studia "Prawo e-biznesu" stanowią połączenie wiedzy z zakresu prawa oraz ekonomii i finansów. Ogólnym celem kształcenia jest rozwój kompetencji cyfrowych i prawnych niezbędnych w nowoczesnym obrocie gospodarczym.

Program studiów obejmuje przedmioty, dzięki którym będzie możliwe zdobycie wiedzy, kompetencji i umiejętności przydatnych w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej, we wspieraniu profesjonalnym doradztwem lub wykonywaniu obowiązków pracownika w dynamicznie rozwijającym się sektorze ICT (technologii informacyjno-komunikacyjnych) czy też handlu elektronicznego (e-commerce).

Zachęcamy do obejrzenia filmu, w którym o nowym kierunku opowiadały przedstawicielki władz Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UWr  - dr hab. Wioletta Jedlecka, prof. UWr – prodziekan ds. studenckich i ogólnych oraz dr hab. Barbara Kowalczyk – prodziekan ds. kształcenia

Link  

Szczegółowe informacje o rekrutacji znajdują się na stronie https://rekrutacja.uni.wroc.pl/kierunek/prawo-e-biznesu-i-stopnia-niestacjonarne/

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się na nasz newsletter!

Lider projektu:


Partner projektu:

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-0002/16 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020