Rozwój = Wiedza + Edukacja

Projektowanie i zlecanie badań rynku pracy sektora IT

Identyfikacja potrzeb tworzenia sektorowych ram kwalifikacji oraz kwalifikacji

Rekomendowanie rozwiązań oraz zmian legislacyjnych w obszarze edukacji

Współpraca w zakresie porozumień edukacyjnych

previous arrow
next arrow
Slider

Od uruchomienia projektu Sektorowej Rady ds. Kompetencji – Informatyka odbyło się już 10 posiedzeń Rady  – najnowsze miało miejsce 1 kwietnia br. Było okazją do podsumowania działań Rady od poprzedniego jej posiedzenia w grudniu ub. r. i nakreślenia planów na ten rok.

Z oczywistych względów Rada działa teraz w trybie zdalnym i taką formę mają wystąpienia jej przedstawicieli na konferencjach,  seminariach i spotkaniach. W ubiegłym roku Rada włączyła się w projekt „Forum Innowacyjności”, realizowany przez  Wyższą Szkołę Humanitas, którego głównym założeniem jest upowszechnienie najnowszej wiedzy na temat głównych kierunków przemian w edukacji, administracji i przemyśle, związanych ze zmianami cywilizacyjnymi i koniecznością kształcenia w społeczeństwie kompetencji kluczowych na miarę potrzeb rozwijającego się społeczeństwa informacyjnego. W zależności od tematu Rada współorganizuje seminaria, we wszystkich uczestniczą jej członkowie, eksperci i zespół sekretariatu Rady. Tę działalność Rada kontynuuje w br. - w marcu przedstawiciele Rady brali udział w dwóch seminariach – „Innowacje w Edukacji” i „Kompetencje w e-Administracji”. Sekretarz Rady, Tomasz Kulisiewicz, uczestniczył w  konferencji Polskiego Instytutu Rozwoju Biznesu, 6. posiedzeniu Sektorowej Rady ds. Kompetencji w Handlu i w Mazovia SDI&IT Summit, międzynarodowej konferencji Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz Związku Województw RP

Od 20 stycznia br. zespół roboczy Rady ds. aktualizacji Sektorowej Ramy Kwalifikacji w sektorze IT pracował nad określeniem potrzeb i  wyznaczeniem kierunków aktualizacji SRK-IT. Zespół, składający się z członków i ekspertów Rady oraz zaproszonych ekspertów zewnętrznych (m.in. SoDA, Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ), doszedł do wniosku, że wymaga aktualizacji i rozbudowy. Chodzi o rozszerzenie o poziomy 3 i 8 PRK, zwiększenie liczby wyznaczników (obszarów), zbliżenie do normy e-CF 4.0 (PN-EN 16234-1:2020-05) oraz wykorzystanie wyników prac projektu “Nowoczesne kadry informatyki administracji publicznej - narzędzia wymiany doświadczeń i podnoszenia kompetencji”, MAiC 2015 r. Członkowie Rady na posiedzeniu podjęli uchwałę przyjmującą wynik prac zespołu roboczego ds. SRK-IT i zalecającą zainicjowanie postępowania na opracowanie szczegółowych wytycznych dla aktualizacji SRK-IT.

Andrzej Gontarz, ekspert Rady ds. monitoringu rynku zrelacjonował  na posiedzeniu Rady aktywność analityczno-badawczą i ekspercką Rady. Nasza Rada od pewnego czasu prowadzi wspólne przedsięwzięcia z Sektorową Radą ds. Kompetencji Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo, również afiliowaną przy PTI. Wspólne badanie obu Rad dotyczące potrzeb kompetencyjnych sektorów w świetle skutków pandemii jest obecnie na etapie wyboru oferty. Plany obejmują badania potrzeb kompetencyjnych sektora ICT w perspektywie konkretnych trendów technologiczno-biznesowych i sytuacji na rynku pracy (cloud computing – w trakcie przygotowania, sztuczna inteligencja, gospodarka 4.0, zdalna realizacja projektów i obsługa infrastruktury ICT).

 

Sektorowa Rada ds. Kompetencji – Informatyka zaprasza na konferencję, na której z wielorakiej perspektywy będziemy starać się udzielić odpowiedzi na te pytania istotne nie tylko dla sektora informatycznego, ale i dla całej gospodarki. Swoimi przemyśleniami podzielą się eksperci Rady i zaproszeni przedstawiciele firm i instytucji, specjalizujących się w analizie trendów na rynku pracy IT: zespołów naukowych, stowarzyszeń zawodowych, firm szkoleniowych, portali IT i fundacji związanych z działaniami na rzecz cyfryzacji. Przyspieszone procesy cyfryzacji spowodowały wzrost zapotrzebowania na specjalistów IT. Znajdujący się od lat w czołówce najbardziej poszukiwanych pracowników informatycy stali się jeszcze bardziej cenni na rynku pracy.

Z raportu Cisco AppDynamics „Agents of Transformation 2021” wynika, że coraz większego znaczenia nabiera umiejętność powiązania wydajności technologii z czynnikami biznesowymi, takimi jak: doświadczenie klienta, transakcje sprzedaży czy przychody.

75% biorących udział w badaniu specjalistów IT z całego świata uważa, że pandemia spowodowała większą złożoność stosowanych technologii niż miało to miejsce kiedykolwiek wcześniej. Wynika to m.in. z potrzeby pilnego i szybkiego wdrażania innowacji, które pozwolą dalej sprawnie funkcjonować firmom. 96% respondentów twierdzi, że niezbędna staje się obecnie zdolność bezpośredniego powiązania informacji pochodzących z monitorowania wszystkich obszarów infrastruktury technicznej z wynikami biznesowymi.

W 2020 r. wiele firm zostało zmuszonych przestawić swój model działania na „digital-first”. Było to niezbędne dla przetrwania w kryzysowej sytuacji i zminimalizowania wpływu pandemii na kondycję biznesu. W okresie tym, jak zauważają autorzy raportu, trzykrotnie zwiększyła się ilość projektów z zakresu cyfrowej transformacji. Przyczyniło się to do jeszcze większego obciążenia osób odpowiedzialnych za IT w firmach. Często to oni właśnie przewodzili dokonującym się w organizacjach zmianom. 89% z nich przyznało, że czują się pod ogromną presją w pracy. Dodatkowo 84% stwierdziło, że mają problemy z rozdzieleniem życia prywatnego od zawodowego.

Opracowany przez Accenture raport „Technology Vision 2021” wskazuje kluczowe trendy technologiczne, które będą wpływać na funkcjonowanie firm w ciągu najbliższych trzech lat. Jednym z nich jest demokratyzacja  technologii, która będzie wymagała zaangażowania nie tylko działów IT lecz wszystkich pracowników organizacji.

92% ankietowanych przez Accenture liderów biznesowych i technologicznych z całego świata stwierdziło, że w tym roku ich organizacje skoncentrują się na szybkim wprowadzaniu innowacji i ich wykorzystaniu w praktyce. Znacząco mają wzrosnąć inwestycje w rozwiązania o charakterze „cyfrowych bliźniaków”. Innowacje technologiczne nie będą jednak zarezerwowane tylko dla działów IT - każdy pracownik firmy może sam zainicjować technologiczną rewolucję. Wiąże się to z przybierającą na sile demokratyzacją technologii.

W czwartym kwartale ubiegłego roku nastąpił znaczący wzrost zapotrzebowania na specjalistów IT. Tendencja ta utrzymała się także na początku bieżącego roku. Jak wynika z raportu „Rynek pracy IT w Polsce w 2020 roku. Wynagrodzenia, specjalizacje i wymagania w ofertach pracy” firmy No Fluff Jobs, wiele wskazuje na to, że zapotrzebowanie na specjalistów IT nie będzie maleć także w ciągu całego 2021 roku.

Po spowodowanej pandemią chwilowej zapaści rynku pracy IT w drugim kwartale 2020 r. sytuacja znacząco poprawiła się pod koniec ubiegłego roku. W całym 2020 roku na portalu No Fluff Jobs było o 58% więcej ofert pracy niż w roku 2019. Jak oceniają przedstawiciele firmy tendencja wzrostowa utrzyma się także w roku 2021.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się na nasz newsletter!

Lider projektu:


Partner projektu:

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-0002/16 jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020