Rozwój = Wiedza + Edukacja

Projektowanie i zlecanie badań rynku pracy sektora IT

Identyfikacja potrzeb tworzenia sektorowych ram kwalifikacji oraz kwalifikacji

Rekomendowanie rozwiązań oraz zmian legislacyjnych w obszarze edukacji

Współpraca w zakresie porozumień edukacyjnych

previous arrow
next arrow
Slider

III edycja ogólnopolskiego KONKURSU GEEK – ‘Gry Edukacyjne Eksperymentalne Komputerowe’ będzie realizowana w innowacyjnej, eksperymentalnej formie. Ma to być wspólny projekt polegający na wsparciu zespołów konkursowych – czyli uczniów i nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych przez członków PTI i ekspertów Sektorowej Rady ds. Informatyki podczas trwania tej edycji Konkursu – czyli od września do marca roku szkolnego 2022/2023. Zapraszamy do zapoznania się z ulotką konkursu (link).

Wsparcie merytoryczne polegać będzie na organizowaniu webinariów, konsultacji, spotkań on-linowych dla uczniów i nauczycieli, którzy wyrazili chęć przystąpienia do konkursu i będą potrzebować jakiejkolwiek pomocy. Złożenie pracy konkursowej nie będzie jednak czynnikiem obowiązkowym korzystania ze wsparcia, będzie ono dostępne dla wszystkich zainteresowanych nauczycieli bądź uczniów. Korzystanie ze wsparcia nie będzie miało też żadnego wpływu na ocenę prac, gdyż komisja jurorów jest zupełnie niezależnym organem.

Na stronie konkursu będą podane informacje o organizowanych webinariach oraz będzie podany kontakt do zgłaszania bieżących problemów. Ogólnopolski Koordynator Konkursu będzie współpracował z Ekspertami z różnych sektorów działania PTI, aby mogli wspierać merytorycznie Zespoły Konkursowe w zależności od podanego problemu. Webinaria prowadzone przez SIS będą dotyczyć różnych obszarów wykorzystania narzędzi informatycznych w szkole.

W cyklu podcastów eksperci rozmawiają o najciekawszych wyzwaniach i  trendach w kontekście  rozwijania kompetencji i rynku pracy w obszarze  telekomunikacji i cyberbezpieczeństwa oraz IT. Zapraszamy na drugą część rozmowy z Aleksandrą Berg-Koza - zastępcą dyrektora w Departamencie Rozwoju Kadr w PARP. Tym razem dowiemy się czy mamy do czynienia ze zmierzchem edukacji formalnej, jakie trendy będą kształtowały przyszłość rynku pracy i jakich zmian możemy w tym kontekście się spodziewać? Rozmawialiśmy także o zawodach przyszłości – czego możemy się spodziewać i jak przygotować się na taką przyszłość?

 

https://anchor.fm/radasektorowa/episodes/Kompetencje-w-obliczu-gospodarki-4-0-cz-2---Aleksandra-Berg-Koza--zastpca-dyrektora-w-Departamencie-Rozwoju-Kadr-w-PARP-e1ocrv1

Zapraszamy do kolejnego odcinka, z cyklu podcastów, w którym eksperci rozmawiają o najciekawszych wyzwaniach i trendach w kontekście rozwijania kompetencji i rynku pracy w obszarze telekomunikacji i cyberbezpieczeństwa oraz IT.

W tym odcinku Wiesław Paluszyński Prezes PTI zajmie się między innymi poniższymi zagadnieniami:

· Jak pandemia wpłynęła na działalność firm w branży TCB? Jakie najważniejsze działania zostały podjęte, a jakie są planowane w najbliższym czasie?

Już po raz szósty o współpracy nauki z biznesem rozmawiać będą podczas EDUMIXERA eksperci: reprezentanci firm oraz uczelni i placówek edukacyjnych. Tematem przewodnim konferencji będzie „Bezpieczeństwo w teleinformatyce. Wyzwanie dla edukacji, rynku pracy i przedsiębiorców”.

Tegoroczna edycja to trzy dni dyskusji o wyzwaniach kompetencyjnych, których efektem będzie stworzenie modelu współpracy środowiska naukowego z firmami technologicznymi.

Serdecznie zapraszamy do rejestracji na XXVIII Forum Teleinformatyki, które odbędzie się w dniach 29-30 września br. w Warszawie. Na odbywającym się już po raz 18 Forum Rady Sektorowe ds. Kompetencji - IT oraz Telekomunikacji i Cyberbezpieczeńśtwa, organizują sesje, podczas których omówimy następujące zagadnienia:
 

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się na nasz newsletter!

Lider projektu:


Partner projektu:

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-0002/16 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020