Rozwój = Wiedza + Edukacja

Projektowanie i zlecanie badań rynku pracy sektora IT

Identyfikacja potrzeb tworzenia sektorowych ram kwalifikacji oraz kwalifikacji

Rekomendowanie rozwiązań oraz zmian legislacyjnych w obszarze edukacji

Współpraca w zakresie porozumień edukacyjnych

previous arrow
next arrow
Slider


Czas podsumować edukacyjny eksperyment z czasów pandemii!


Rozmowa z Wiesławem Paluszyńskim, prezesem Polskiego Towarzystwa Informatycznego, w trakcie XV Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach (24-26 kwietnia).

Zdaniem rozmówcy nauka informatyki w szkołach opiera się w znacznym stopniu na grupie nauczycieli-pasjonatów.
Jak zaznacza Wiesław Paluszyński, problemem polskiego systemu edukacji jest zaniechanie analizy zdalnego nauczania po pandemii.


https://www.portalsamorzadowy.pl/edukacja/czas-podsumowac-edukacyjny-eksperyment-z-czasow-pandemii,459776.html

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się na nasz newsletter!

Lider projektu:


Partner projektu:

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-0002/16 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020