Rozwój = Wiedza + Edukacja

Projektowanie i zlecanie badań rynku pracy sektora IT

Identyfikacja potrzeb tworzenia sektorowych ram kwalifikacji oraz kwalifikacji

Rekomendowanie rozwiązań oraz zmian legislacyjnych w obszarze edukacji

Współpraca w zakresie porozumień edukacyjnych

previous arrow
next arrow
Slider

W coraz bardziej skomplikowanym świecie edukacja potrzebuje wsparcia ze strony biznesu – to główny wniosek z tegorocznej,  VI już edycji Forum Współpracy Edukacji i Biznesu EDUMIXER 2022.

Jak na nazwę EDUMIXER przystało, w gościnnych salach Wydziału Zarządzania UW pojawili się reprezentanci firm z sektora ICT, przedstawiciele administracji, samorządów, uczelni, szkół zawodowych i branżowych.  Zgromadziła ich wspólna troska o to, jak zasypać wciąż rosnącą lukę kompetencyjną na polskim rynku pracy ICT. Pod względem kompetencji cyfrowych Polska – wg badań Eurostatu – zajmuje wśród państw UE trzecie miejsce od końca, gorzej wypadają tylko Bułgaria i Rumunia. Nie lepiej wypadamy w indeksie DESI - w  2022 r. uplasowaliśmy się na 24. miejscu na 27 państw członkowskich UE, choć w pewnych obszarach tego indeksu wskaźniki są lepsze.

 

W cyklu podcastów eksperci rozmawiają o najciekawszych wyzwaniach i trendach w kontekście rozwijania kompetencji w obszarze telekomunikacji i cyberbezpieczeństwa oraz IT. W ostatnim odcinku tej serii Ewa Marzec z Sektorowej Rady ds. Kompetencji Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo odpowie na pytania jak chronić społeczność akademicką przed cyberatakami? Nasza ekspertka nie tylko przybliży najnowsze badania w tym zakresie ale opowie także jak skonstruować system zarządzania cyberbezpieczeństwem w uczelni.

 

https://anchor.fm/radasektorowa/episodes/Jak-chroni-spoeczno-akademick-przed-cyberatakami----Ewa-Marzec-Sektorowa-Rada-ds--Kompetencji-Telekomunikacja-i-Cyberbezpieczestwo-e1p149c

III edycja ogólnopolskiego KONKURSU GEEK – ‘Gry Edukacyjne Eksperymentalne Komputerowe’ będzie realizowana w innowacyjnej, eksperymentalnej formie. Ma to być wspólny projekt polegający na wsparciu zespołów konkursowych – czyli uczniów i nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych przez członków PTI i ekspertów Sektorowej Rady ds. Informatyki podczas trwania tej edycji Konkursu – czyli od września do marca roku szkolnego 2022/2023. Zapraszamy do zapoznania się z ulotką konkursu (link).

Wsparcie merytoryczne polegać będzie na organizowaniu webinariów, konsultacji, spotkań on-linowych dla uczniów i nauczycieli, którzy wyrazili chęć przystąpienia do konkursu i będą potrzebować jakiejkolwiek pomocy. Złożenie pracy konkursowej nie będzie jednak czynnikiem obowiązkowym korzystania ze wsparcia, będzie ono dostępne dla wszystkich zainteresowanych nauczycieli bądź uczniów. Korzystanie ze wsparcia nie będzie miało też żadnego wpływu na ocenę prac, gdyż komisja jurorów jest zupełnie niezależnym organem.

Na stronie konkursu będą podane informacje o organizowanych webinariach oraz będzie podany kontakt do zgłaszania bieżących problemów. Ogólnopolski Koordynator Konkursu będzie współpracował z Ekspertami z różnych sektorów działania PTI, aby mogli wspierać merytorycznie Zespoły Konkursowe w zależności od podanego problemu. Webinaria prowadzone przez SIS będą dotyczyć różnych obszarów wykorzystania narzędzi informatycznych w szkole.

W cyklu podcastów eksperci rozmawiają o najciekawszych wyzwaniach i  trendach w kontekście  rozwijania kompetencji i rynku pracy w obszarze  telekomunikacji i cyberbezpieczeństwa oraz IT. Zapraszamy na drugą część rozmowy z Aleksandrą Berg-Koza - zastępcą dyrektora w Departamencie Rozwoju Kadr w PARP. Tym razem dowiemy się czy mamy do czynienia ze zmierzchem edukacji formalnej, jakie trendy będą kształtowały przyszłość rynku pracy i jakich zmian możemy w tym kontekście się spodziewać? Rozmawialiśmy także o zawodach przyszłości – czego możemy się spodziewać i jak przygotować się na taką przyszłość?

 

https://anchor.fm/radasektorowa/episodes/Kompetencje-w-obliczu-gospodarki-4-0-cz-2---Aleksandra-Berg-Koza--zastpca-dyrektora-w-Departamencie-Rozwoju-Kadr-w-PARP-e1ocrv1

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się na nasz newsletter!

Lider projektu:


Partner projektu:

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-0002/16 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020