Rozwój = Wiedza + Edukacja

Projektowanie i zlecanie badań rynku pracy sektora IT

Identyfikacja potrzeb tworzenia sektorowych ram kwalifikacji oraz kwalifikacji

Rekomendowanie rozwiązań oraz zmian legislacyjnych w obszarze edukacji

Współpraca w zakresie porozumień edukacyjnych

previous arrow
next arrow
Slider

Zapraszamy na Edumixer 2021, V Forum Współpracy Edukacji i Biznesu. 1-3 grudnia 2021 r.| on-line

Link do rejestracji: www.edumixer.pl

Tylko 21% firm z sektora MŚP i 29% dużych przedsiębiorstw diagnozuje swoje przyszłe potrzeby kompetencyjne – wynika z raportu Polskiego Forum HR „Trendy w zatrudnieniu 2021”. Biorąc pod uwagę rosnące wyzwania w tym zakresie, brak działań, które pozwolą zabezpieczyć przyszłe zapotrzebowanie na umiejętności, jest niepokojącym zjawiskiem.

Kompetencje sprzedażowe, techniczne i IT najtrudniejsze do pozyskania

Co trzecia firma odczuła braki kompetencyjne w swoich organizacjach w ciągu ostatniego roku. Były one szczególnie dotkliwe w sektorze przemysłu innego, gdzie dotknęły 47% pracodawców oraz motoryzacji – 41%. Największe wyzwania z pozyskaniem odpowiednich kompetencji mieli pracodawcy z centralnego regionu Polski, problemy w tym zakresie sygnalizowała połowa z nich.

W badanym okresie pracodawcom najtrudniej pozyskać było kompetencje sprzedażowe i marketingowe (co wskazało 22% respondentów), techniczne i inżynieryjne (18%) oraz IT/Digital (17%). Wyniki różnicują się znacznie w zależności od sektorów. Pracodawcy sektora przemysłu innego największe trudności mieli z pozyskaniem kompetencji technicznych i inżynieryjnych (38%) i umiejętności obsługi maszyn (25%), podobnie w motoryzacji (odpowiednio 34% i 26%).

Zespół PARP oraz Uniwersytet Jagielloński, zaangażowani w prowadzenie badania Bilansu Kapitału Ludzkiego w branży IT, zaprasza na webinarium – okrągły stół Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego – Sektor IT. 

Spotkanie odbędzie się 23 listopada br. w godzinach 10.00 - 13.00 w formule on-line.

Podczas wydarzenia zaprezentowany zostanie raport z II edycji badań dla sektora IT. Będzie to też okazja do dyskusji na temat aktywności firm z branży IT w zakresie rekrutacji i rozwoju pracowników, oczekiwań studentów wobec przyszłej pracy oraz trendów rozwojowych i kompetencji przyszłości w branży.

Agenda i inne informacje nt. okrągłego stołu dla branży IT dostępne są na naszej stronie internetowej: https://www.webinariumparp.pl/

88% specjalistów i menedżerów uważa, że w ich organizacji powinny zostać wprowadzone większe możliwości pracy zdalnej - wynika z raportu "Elastyczność specjalistów i menedżerów na rynku pracy”.

Dla co dziesiątego uczestnika badania praca zdalna ma tak dużą wartość, że byłby skłonny zaakceptować niższe wynagrodzenie w zamian za zwiększenie możliwości zdalnego wykonywania swoich obowiązków zawodowych. Jedynie 2% ankietowanych nie widzi potrzeby zwiększania możliwości pracy zdalnej przez pracodawców.

Jak pokazują wyniki badania przeprowadzonego przez Antal i Cushman & Wakefield w drugim kwartale 2021 r., specjaliści i menedżerowie preferują pracę zdalna niezależnie od wieku czy też liczby domowników. Doceniają takie jej elementy jak: elastyczność, oszczędność czasu w związku z brakiem dojazdów, poszerzenie dostępnych ofert pracy. 78% respondentów preferuje pracę indywidualną w skupieniu online, a 56% chciałoby pracować kreatywnie z domu.

Za największą wadę zdalnego modelu pracy uznawany jest brak możliwości bezpośredniego kontaktu z drugim człowiekiem. Mimo rosnącej popularności  spotkań online wciąż jest odczuwany brak możliwości rzeczywistego spotkania ze współpracownikami Z tego powodu 59% respondentów wskazuje, że preferowanym miejscem grupowej burzy mózgów jest biuro. Z kolei 54% specjalistów i menedżerów chciałoby, aby praca zespołowa w układzie open space odbywała się w biurze.

Instytut Badań Edukacyjnych organizuje cykl spotkań pn. Forum Interesariuszy ZSK, mający na celu wspólny namysł nad kierunkami rozwoju Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji i rolą Sektorowych Rad ds. Kompetencji w ZSK. W ramach spotkań poruszony zostanie temat doskonalenia i rozbudowy krajowej oferty kwalifikacji.

Spotkanie otwierające nowy cykl dialogu o ZSK z Sektorowymi Radami ds. Kompetencji planowany jest na listopad/grudzień 2021 roku. Przewidujemy, że spotkania będą odbywać się on-line, a łącznie nie będzie ich więcej niż 6.

Chcielibyśmy, by planowany cykl spotkań możliwie jak najlepiej wpisywał się w Państwa oczekiwania i potrzeby. Dlatego zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie krótkiej ankiety dostępnej: https://docs.google.com/forms/d/1qyLaqTK04RSENS9HfD0CFZJgm02PpOzoaO7fJchaW2g/edit?ts=610baef7

Będziemy wdzięczni za informację, czy jesteście Państwo zainteresowani udziałem w listopadowym Forum Interesariuszy - w tym celu prosimy o podanie takiej informacji w linku odnotowującym Państwa wstępne zgłoszenie: https://seminaria-ibe.pl/ZRK025/

Na cykl spotkań może zapisać się więcej niż jedna osoba z Sektorowej Rady ds. kompetencji.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się na nasz newsletter!

Lider projektu:


Partner projektu:

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-0002/16 jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020