Rozwój = Wiedza + Edukacja

Projektowanie i zlecanie badań rynku pracy sektora IT

Identyfikacja potrzeb tworzenia sektorowych ram kwalifikacji oraz kwalifikacji

Rekomendowanie rozwiązań oraz zmian legislacyjnych w obszarze edukacji

Współpraca w zakresie porozumień edukacyjnych

previous arrow
next arrow
Slider

 

Sektorowa Rada ds. Kompetencji – Informatyka zaprasza na konferencję, na której z wielorakiej perspektywy będziemy starać się udzielić odpowiedzi na te pytania istotne nie tylko dla sektora informatycznego, ale i dla całej gospodarki. Swoimi przemyśleniami podzielą się eksperci Rady i zaproszeni przedstawiciele firm i instytucji, specjalizujących się w analizie trendów na rynku pracy IT: zespołów naukowych, stowarzyszeń zawodowych, firm szkoleniowych, portali IT i fundacji związanych z działaniami na rzecz cyfryzacji. Przyspieszone procesy cyfryzacji spowodowały wzrost zapotrzebowania na specjalistów IT. Znajdujący się od lat w czołówce najbardziej poszukiwanych pracowników informatycy stali się jeszcze bardziej cenni na rynku pracy.

W czwartym kwartale ubiegłego roku nastąpił znaczący wzrost zapotrzebowania na specjalistów IT. Tendencja ta utrzymała się także na początku bieżącego roku. Jak wynika z raportu „Rynek pracy IT w Polsce w 2020 roku. Wynagrodzenia, specjalizacje i wymagania w ofertach pracy” firmy No Fluff Jobs, wiele wskazuje na to, że zapotrzebowanie na specjalistów IT nie będzie maleć także w ciągu całego 2021 roku.

Po spowodowanej pandemią chwilowej zapaści rynku pracy IT w drugim kwartale 2020 r. sytuacja znacząco poprawiła się pod koniec ubiegłego roku. W całym 2020 roku na portalu No Fluff Jobs było o 58% więcej ofert pracy niż w roku 2019. Jak oceniają przedstawiciele firmy tendencja wzrostowa utrzyma się także w roku 2021.

Serdecznie zapraszamy 24 marca 2021 r. na konferencję w formule online o roli zewnętrznego eksperta i biegłego w projektach i sporach IT. Jej celem jest podnoszenie świadomości o wartości i znaczeniu udziału zewnętrznych ekspertów w realizacji projektów informatycznych. Zarówno w wykładach, jak i panelu dyskusyjnym będziemy podkreślać rolę eksperta zewnętrznego we wszystkich fazach realizacji przedsięwzięć informatycznych, w szczególności na ich wczesnych etapach. Pokażemy jak wiedza, doświadczenie i kompetencje zewnętrznego eksperta mogą przyczynić się do minimalizacji ryzyk i usprawnienia realizacji projektu w założonym czasie i budżecie. Wydarzenie organizowane jest przez Izbę Rzeczoznawców Polskiego Towarzystwa Informatycznego wraz z Kancelarią Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy. Konferencji swojego patronatu instytucjonalnego udzieliła Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji (PIIT), a patronatu medialnego Wydawnictwo C.H.Beck.

Program konferencji:

https://konferencja.pti.org.pl/?page_id=12

Ukazał się raport z trzeciej edycji prowadzonego przez Bulldogjob badania polskiej społeczności IT.

Jak wynika z tegorocznego badania, pod względem wiekowym najliczniejszą grupę wsród specjalistów IT na polskim rynku pracy stanowią osoby w wieku 25-29 lat - 35% uczestników badania. W następnej kolejności są pracownicy w wieku 30-34 lat - 26% respondentów. Najmniej jest osób w grupie wiekowej 40+ - to 9% uczestniczących w badaniu specjalistów IT. Grupa wchodzących na rynek jest na tym samym poziomie co rok temu i stanowi 16% uczestników badania.

Z kolei pod względem specjalności najliczniejszą grupę stanowią programiści (57%), spośród których prawie połowa (40%) to Backend Developerzy a 32% Fullstack Developerzy. Dalej są przedstawiciele takich specjalności jak: QA/Tester - 18%, Admin/DevOps - 9,9%, Analityk IT - 5,9%.

Trzy czwarte uczestników tegorocznego badania ukończyło studia wyższe. Z tego 59% ukończyło studia magisterskie, a 31% jest po studiach inżynierskich. Zdecydowana większość, bo łącznie aż 87% respondentów wybrało kierunki techniczne oraz ścisłe (64 % techniczne, 23% ścisłe).

Głównym miejscem pracy polskich specjalistów IT są software house’y,  (agencje oprogramowania). Jest tam zatrudnionych 22% osób biorących udział w badaniu. Kolejnymi pracodawcami są firmy z sektorów: finanse i bankowość (14%), internet/e-commerce/nowe media (9,2%) oraz zdrowie/uroda/rekreacja (4,2%). Najmniej zatrudnionych jest w: marketingu, hotelarstwie/gastronomii/turystyce, telekomunikacji oraz edukacji i szkoleniach - po 1,4%.

Pandemia nie spowolniła cyfryzacji, wręcz odwrotnie, przyczyniła się do jej rozwoju. Znacząco wzrosło zapotrzebowanie na usługi telekomunikacyjne: o 50% w przypadku usług głosowych i o 40% – transmisji danych. Co więcej, zmiany te w dużej mierze utrwalą się. To wyraźnie pokazuje, że w obecnym świecie dla gospodarki kluczowa jest łączność i cyfryzacja - zdalny dostęp do zasobów, możliwość interakcji na odległość, zdalna obsługa procesów. Stan rynku usług telekomunikacyjnych i informatycznych IT warunkuje kondycję całej gospodarki, rozwiązania ICT towarzyszą praktycznie wszystkim rodzajom aktywności gospodarczej i muszą rosnąć razem z nią, a nawet szybciej.

Doświadczenia wyniesione z funkcjonowania firm w okresie pandemii skłaniają do zastanowienia się nad wadami i zaletami poszczególnych modeli pracy. Jaki wariant - zdalny, hybrydowy, czy biurowy - będą w najbliższym czasie wybierać w pierwszym rzędzie pracodawcy? Jak poszczególne formy wykonywania obowiązków służbowych oceniają pracownicy? Odpowiedzi na te i podobne pytania miało dostarczyć badanie przeprowadzone przez firmy: Antal i Corees Polska. Jego wyniki prezentuje raport “Model pracy a efektywność i zadowolenie pracowników”.  

Pod względem efektywności najbardziej, zdaniem pracodawców, sprawdza się praca zdalna. Oceniło tak 92% uczestników badania. Na pracę w biurze wskazało 89% respondentów. O 7% mniej pozytywnych opinii otrzymała praca w modelu hybrydowym.

49% badanych przez ostatnie miesiące pracowało w sposób zdalny. Osób, które pracę wykonywały hybrydowo, czyli i z biura i zdalnie, było 43%. Tylko 9% pracowników swoje obowiązki wykonywało będąc na miejscu w biurze.

Pandemia, jak twierdzą autorzy raportu, pozwoliła firmom zweryfikować różne modele organizacji pracy i przystosować się ostatecznie do dominującego trybu online. Modyfikacji wymagała infrastruktura techniczna, konieczne było również zapewnienie bezpieczeństwa danych. 52% firm przyznało, że musiało wprowadzić nowe procedury i uaktualnić swoje systemy.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się na nasz newsletter!

Lider projektu:


Partner projektu:

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-0002/16 jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020