Rozwój = Wiedza + Edukacja

Projektowanie i zlecanie badań rynku pracy sektora IT

Identyfikacja potrzeb tworzenia sektorowych ram kwalifikacji oraz kwalifikacji

Rekomendowanie rozwiązań oraz zmian legislacyjnych w obszarze edukacji

Współpraca w zakresie porozumień edukacyjnych

previous arrow
next arrow
Slider

Po kilkuletniej przerwie Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu wraca do tradycyjnej, stacjonarnej formuły organizacji dużych przedsięwzięć. Tegoroczna edycja „Regionalnych Targów Pracy - Ścieżka rozwoju gwarancją sukcesu”, które planowane jest w dniu 07.09.2023 roku, w  Miejskim Ośrodku Kultury Stary Młyn  w Zgierzu, skierowana będzie do osób młodych, wkraczających na rynek pracy, jak i tych, którzy dopiero stoją przed wyborem dalszej ścieżki edukacyjnej. Osoby do 30 roku życia stanowią 20,5 % ogółu bezrobotnych, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zgierzu. W większości przypadków wymagają  wsparcia  w kwestii podejmowanych decyzji edukacyjno-zawodowych. Organizując to wydarzenie PUP Zgierz stworzy niepowtarzalną możliwość bezpośredniego spotkania w jednym miejscu i czasie z  reprezentantami renomowanych szkół wyższych oraz przedstawicielami pracodawców wiodących branż z terenu Powiatu Zgierskiego i miasta Łodzi.

Redakcja Polskiej Platformy Umiejętności Cyfrowych i Zatrudnienia zaprasza do zapoznania się i komentowania zamieszczanych na blogu wiadomości. Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją na temat platformy (LINK). Pewnego rodzaju wprowadzeniem do szerokiego tematu kompetencji cyfrowych jest pierwszy wpis na blogu. Są w pewnym sensie wymogiem do funkcjonowania we współczesnym świecie, a umiejętności, które jeszcze kilkanaście lat temu były zarezerwowane dla specjalistów, obecnie stały się codziennością. Pełną treść wpisu można znaleźć w linku poniżej [1].

W związku z potrzebą intensywniejszej realizacji działań dot. podnoszenia kompetencji cyfrowych w naszym kraju, przybliżone zostały założenia Programu Rozwoju Kompetencji Cyfrowych do 2030 roku. Zwrócono uwagę na jego cele oraz grupy docelowe, do których kierowany jest Program. W ramach uzupełnienia, została poruszona opinia Eksperckiego Zespołu Roboczego na temat Programu. Pełną treść tych wpisów można znaleźć w linkach poniżej [2] i [3].

Z roku na rok pojawia się więcej usług cyfrowych. Jednocześnie coraz większa liczba Polaków przekonuje się do tego sposobu realizacji różnych działań ze względu na wygodę, szybkość czy dostępność. Nie każdy jednak zdaje sobie sprawę z potencjalnych zagrożeń, jakie może ze sobą nieść nieświadome korzystanie z Internetu. Więcej na ten temat można przeczytać w linku [4].

Wybuch pandemii na początku 2020 roku oraz wprowadzony stan epidemii miał ogromny wpływ na zjawiska nie tylko związane ze zdrowiem ludzi, lecz również na procesy gospodarcze, organizację pracy i edukacji. Wiele aspektów życia codziennego milionów ludzi zostało przeniesione do Internetu. Sytuacja ta pokazała, jak kluczowy w dzisiejszych czasach jest rozwój cyfrowy. Dlatego też w kolejnym wpisie omówiono Program Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027, z którym można zapoznać się w linku nr [5].

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) zaprasza do zgłaszania uwag do listy sektorów, w których Agencja planuje wybierać sektorowe rady ds. kompetencji. Przedmiotem konsultacji jest lista zawierająca propozycję 32 sektorów. Sektory zostały zdefiniowane z wykorzystaniem kodów PKD, obszarów działalności sektora oraz kluczowych kompetencji.

Informacje zebrane w czasie konsultacji będą służyły identyfikacji i zdefiniowaniu sektorów oraz zebraniu uwag do propozycji listy PARP. Konsultacje mają posłużyć wykorzystaniu wiedzy i doświadczenia interesariuszy, do ewentualnej modyfikacji listy sektorów. Lista będzie podstawą do przygotowania konkursu na powierzenie wybranym podmiotom organizacji i prowadzenia rady do spraw kompetencji w danym sektorze.

Rady będą mogły otrzymać dofinasowanie projektów na identyfikację i monitorowanie potrzeb kwalifikacyjno - zawodowych w sektorze z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS). W FERS przewidziane zostało około 105 mln zł na monitorowanie i identyfikację luk kompetencyjnych i około 475 mln zł na szkolenia i doradztwo dla przedsiębiorców z tematów rekomendowanych przez rady sektorowe i Radę Programową do spraw Kompetencji.

Obecnie w systemie funkcjonuje 17 rad sektorowych wyłonionych w konkursach na podstawie art. 4e ust. 1 ustawy o utworzeniu PARP. Agencja będzie rozwijać System sektorowych rad ds. kompetencji poprzez zwiększenie ich liczby co najmniej do 27.

Proponowania lista sektorów wraz z formularzem uwag dostępna jest pod linkiem:

https://fers.parp.gov.pl/component/content/article/84740:konsultacje-spoleczne-proponowanej-listy-sektorowych-rad-ds-kompetencji

Propozycje uzupełnienia sektorowych rad ds. kompetencji i uwagi do listy można zgłaszać do 11 września 2023 r. w wersji elektronicznej, przesyłając wypełniony formularz na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zapraszam Państwa do konsultacji.

🤯 Choć przed nami ciągle pierwsza (tym razem zrealizowana, miejmy nadzieję!) aukcja częstotliwości #5G, na poziomie UE trwają już prace nad siecią #6G. Zapewni nam ona m.in. swobodne korzystanie z rozszerzonej i wirtualnej rzeczywistości (#AR/ #VR), jak również z tzw. wielozmysłowego doświadczenia komunikacji (#immersivecommunication).
⚡️ Sieć 6G ma być budowana z wykorzystaniem AI i rozwiązań chmurowych, dzięki czemu będzie w stanie automatycznie i dynamicznie dostosowywać parametry transmisji do wymagań aplikacji sieciowych. Bazowe możliwości techniczne będą ogromne - terabitowe przepływności przy opóźnieniach poniżej 1 ms, ogromna pojemność, wysoka precyzja lokalizacji i detekcji.
👇 Polecamy Wam bardzo artykuł o 6G, który przygotował Tomasz Kulisiewicz: https://portal.pti.org.pl/.../uploads/2023/07/7_Sieci-6G.pdf

Projekt Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla Cyberbezpieczeństwa jest już gotowy. Zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach branżowych, które potrwają do 20 sierpnia 2023 r.

Projekt Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla Cyberbezpieczeństwa zawiera opisy kompetencji specyficznych dla branży cyberbezpieczeństwa, które są poszukiwane przez pracodawców i ważne dla jej rozwoju. Został on podzielony na siedem wyznaczników sektorowych przypisanych do kategorii wiedzy (zna i rozumie…) oraz umiejętności (potrafi…). Należą do nich etapy procesu zapewniania cyberbezpieczeństwa tj. identyfikacja, ochrona, wykrywanie, odpowiedź i odbudowa. Dodatkowo zespół ekspertów wyodrębnił również wyznaczniki o charakterze przekrojowym tj. audyt cyberbezpieczeństwa oraz podstawy cyberbezpieczeństwa. Kolejne trzy wyznaczniki przypisano do kompetencji społecznych (jest gotów do…) i należą do nich: standardy pracy, odpowiedzialność oraz komunikowanie i współpraca. Wyżej wymienione wyznaczniki podzielone zostały na konkretne wiązki odpowiadające poszczególnym procesom istotnym dla cyberbezpieczeństwa, z których każda zawiera kompetencje odnoszące się do poziomów 3-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Celem konsultacji branżowych jest szeroka weryfikacja przyjętych w projekcie ramy założeń w zakresie adekwatności wyznaczników, wiązek oraz składających się na nie kompetencji oraz ich zgodności ze specyfiką sektora. Wynika to z założenia, że każda sektorowa rama jest tworzona przez branżę dla branży. Konsultacje mają również służyć weryfikacji pod kątem użytej terminologii, przejrzystości zapisów oraz poprawności merytorycznej.

Wszystkie osoby, które są związane zawodowo z sektorem cyberbezpieczeństwa zachęcamy do wypełnienia ankiety konsultacyjnej online: https://forms.gle/kWMrWFkgmCZEGpvK6

Przed wypełnieniem ankiety prosimy o zapoznanie się z poniższym materiałem merytorycznym:

LINK – FAQ ZSK_SRK

Konsultacje trwają do 20.08.2023 r.

W razie pytań zachęcamy do kontaktu z zespołem ds. ram kwalifikacji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się na nasz newsletter!

Lider projektu:


Partner projektu:

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-0002/16 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020