Rozwój = Wiedza + Edukacja

Projektowanie i zlecanie badań rynku pracy sektora IT

Identyfikacja potrzeb tworzenia sektorowych ram kwalifikacji oraz kwalifikacji

Rekomendowanie rozwiązań oraz zmian legislacyjnych w obszarze edukacji

Współpraca w zakresie porozumień edukacyjnych

previous arrow
next arrow
Slider

Przyspieszonemu rozwojowi sztucznej inteligencji, o której w tym roku – wraz z pojawieniem się ChatGPT – jest bardzo głośno, stale towarzyszy rozmowa o rynku pracy, zagrożeniach i szansach dla niego. Chociaż SI może zastąpić ludzi na niektórych stanowiskach, szczególnie tych związanych z powtarzalnymi i żmudnymi zadaniami, to jednocześnie „wygeneruje” zapotrzebowanie na nową kategorię specjalistów. Wymusi to na programistach podnoszenie i zdobywanie nowych kwalifikacji. Jedynie 20 proc. przedstawicieli firm informatycznych i działów IT firm nieinformatycznych uważa, że dostępne dziś na rynku kompetencje są wystarczające – wynika z badania Sektorowej Rady ds. Kompetencji – Informatyka i firmy Antal.

https://biznes.newseria.pl/news/sztuczna-inteligencja,p1152689602

Sektorowa Rada ds. Kompetencji – Informatyka przeprowadziła od roku 2016 – na wielu poziomach –  szereg prac na rzecz synchronizacji edukacji z potrzebami biznesu sektora IT. Przypomnijmy, rady sektorowe ds. kompetencji powstały jako odpowiedź na zidentyfikowane problemy na rynku pracy, związane z pogłębiającymi się brakami odpowiednio wykwalifikowanej kadry.

Jakie to prace?

https://itwiz.pl/podsumowanie-badan-analiz-dokonanych-przez-sektorowa-rade-ds-kompetencji-informatyka/

 

We wrześniu 2023 roku Sektorowa Rada ds. Kompetencji-Informatyka oraz Sektorowa Rada ds. Kompetencji Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo  zorganizowały cztery konferencje w różnych częściach kraju.

Ich celem było wsparcie modelu współpracy regionalnego środowiska naukowego z firmami technologicznymi, przedstawienie propozycji zmian w programach kształcenia uwzględniających rozwój technologiczny oraz potrzeby dynamicznego rynku pracy, wymiana doświadczeń i transfer najlepszych praktyk pomiędzy sektorem edukacji formalnej i pozaformalnej czy przedsiębiorcami i instytucjami. Istotna jest także poprawa współpracy i zbudowanie partnerstwa pomiędzy podmiotami kształtującymi rynek pracy, możliwe dzięki identyfikacji potrzeb kompetencyjnych poszczególnych grup specjalistów z obszarów informatyki, telekomunikacji i cyberbezpieczeństwa.

Prowadzący skupili się na analizie aktualnych trendów i wyzwań, jakie niesie z sobą dynamicznie rozwijający się świat technologii, w nawiązaniu do opublikowanych niedawno raportu  „Wpływ trendów rozwojowych nowych technologii na potrzeby kompetencyjne sektora IT. W szczególności sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego w zakresie tworzenia oprogramowania”. 

https://itreseller.com.pl/sztuczna-inteligencja-wyzwania-dla-branzy-czy-rzeczywiscie-do-niej-nalezy-przyszlosc/

 

Sektorowa Rada ds. Kompetencji Informatyka przygotowała publikację, która jest merytorycznym materiału informacyjnym o nawiązaniu, sposobie prowadzenia i korzyściach wynikających ze współpracy edukacji i biznesu oraz animacji na podstawie tego materiału prezentującej główne punkty tej publikacji.

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją:

Loading...

Sektorowa Rada ds. Kompetencji Informatyka przygotowała publikację pt.: 7 lat Sektorowej Rady ds. Kompetencji - Informatyka. Jest to publikacja podsumowująca naszą dotychczasową działalność. 

A oto w skrócie, co znajdą Państwo w publikacji:

Loading...

Link do pobrania pełnej wersji publikacji: images/raporty/7lat_ksiega_redukcja.pdf

Link do pobrania pełnej wersji publikacji na czytniki:

Publikacja w formacie .epub

Publikacja w formacie .mobi

 

Serdecznie zapraszamy do zgłaszania artykułów. Więcej informacji znajdziecie Państwo w informacji PDF pod Linkiem.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się na nasz newsletter!

Lider projektu:


Partner projektu:

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-0002/16 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020