Rozwój = Wiedza + Edukacja

Projektowanie i zlecanie badań rynku pracy sektora IT

Identyfikacja potrzeb tworzenia sektorowych ram kwalifikacji oraz kwalifikacji

Rekomendowanie rozwiązań oraz zmian legislacyjnych w obszarze edukacji

Współpraca w zakresie porozumień edukacyjnych

previous arrow
next arrow
Slider

We wtorek 23 listopada 2021 roku odbyło się webinarium „Branżowy bilans kapitału ludzkiego. Sektor IT” zorganizowane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Podczas spotkania zostały zaprezentowane i omówione główne wnioski z II edycji raportu pt.: „Branża IT w dobie pandemii. Analiza sytuacji pracodawców, kluczowych trendów rozwojowych i zapotrzebowania na kompetencje”. Badania te były prowadzone we współpracy z Sektorową Radą ds. Kompetencji Informatyka. Ich celem jest pomoc w wypracowaniu rekomendacji dla systemu edukacji w zakresie kształtowania kompetencji, które będą potrzebne na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy.

Webinarium to było jednym z cyklu spotkań zaplanowanych w ramach Bilansu Kapitału Ludzkiego oraz 17 badań branżowych, na których prezentowane są wyniki najnowszych badań. Podczas wydarzeń prowadzone są dyskusje o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych pracodawców, niedopasowaniu kompetencyjnym pracowników, trendów i wyzwań oraz ich wpływu na rynek pracy i poszczególne branże.

Wśród zagadnień poruszonych na ostatnim spotkaniu pojawiły się tematy dotyczące:

  • strategii w firmach IT,
  • współpracy firm z sektorem edukacyjnym,
  • zapotrzebowania na stanowiska juniorskie,
  • regularnego badania potrzeb swoich pracowników i odpowiedniego działania w zakresie rozwoju i dbania o pracowników przez firmy.

 

Zachęcamy do lektury raportu „Pokolenia – solidarni w rozwoju”, wydanego przez Fundację Gospodarki i Administracji Publicznej oraz Fundację im. Stefana Batorego, gdzie pokazano zagrożenia i wyzwania w rozwoju Polski oraz przedstawiono alternatywną wobec obecnej wizję polityki gospodarczej.

 
UWAGA! Termin składania aplikacji do konkursu „Pracodawca Jutra 2021” został wydłużony.
Nowy termin to 20 grudnia 2021 r.
Więcej informacji o konkursie:

Wyższa Szkoła Humanitas, Instytut Pedagogiki Wyższej Szkoły Humanitas, Sektorowa Rada ds. Kompetencji-Informatyka, Akademia Sztuki Wojennej, Instytut Twórczej Integracji, Instytut Badań i Rozwoju EDUTECH

serdecznie zapraszają na Ogólnopolską Konferencję Naukową EDUKACJA 4.0 – DOKĄD ZMIERZAMY? Superwizja kompetencji kluczowych

 

W dniu 23 listopada br. o godz. 10:00 – 13:00 odbędzie się webinarium „Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego – sektor IT”, którego organizatorem jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Spotkanie to jest kolejnym z cyklu spotkań online, prezentujących najnowsze wyniki badań prowadzonych w ramach Bilansu Kapitału Ludzkiego oraz 17 badań branżowych.

Zapraszamy do obejrzenia i wysłuchania rozmowy, w której Wiesław Paluszyński Przewodniczący Sektorowej Rady ds. Kompetencji Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo porusza temat kompetencji IT w czasie po-covidowym. Rozmowa przede wszystkim dotyczy wniosków z raportu: „Potrzeby kompetencyjne w kontekście skutków pandemii koronawirusa”. Badanie miało na celu identyfikację krytycznych obszarów i strategicznych potrzeb, a także luk kompetencyjnych w sektorze TCB, wynikających z sytuacji związanej ze skutkami pandemii koronawirusa. Wyniki badania będą stanowić podstawę do tworzenia scenariuszy dla przyszłych działań szkoleniowych, edukacyjnych i doradczych w kontekście zapewnienia potrzebnych kwalifikacji i kompetencji, zapewniających sprawne funkcjonowanie biznesu w obecnej sytuacji.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się na nasz newsletter!

Lider projektu:


Partner projektu:

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-0002/16 jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020