Rozwój = Wiedza + Edukacja

Projektowanie i zlecanie badań rynku pracy sektora IT

Identyfikacja potrzeb tworzenia sektorowych ram kwalifikacji oraz kwalifikacji

Rekomendowanie rozwiązań oraz zmian legislacyjnych w obszarze edukacji

Współpraca w zakresie porozumień edukacyjnych

previous arrow
next arrow
Slider
 
Przedstawiciele Sektorowej Rady ds Kompetencji - Informatyka kontynuują współpracę z przedsięwzięciem Komet@ Stowarzyszenia Miasta w Internecie. Po spotkaniu i dyskusji przedstawicieli zespołów roboczych 16 grudnia 2022 r. w Warszawie w kolejnym etapie prac przedstawicieli zespołów - w tym zespołu Rady - przygotowują zalecenia działań, których celem ma być zmniejszenie deficytu liczby specjalistów IT w kraju. Zbiorcze opracowanie, nazwane na roboczo "Białą księgą zaleceń oraz wniosków z narady publicznej" ma być rozesłane do instytucji i urzędów centralnych m.in. do Ministerstwa Edukacji i Nauki, KPRM, samorządów województw i organów prowadzących szkoły oraz do uczelni.
 W ramach cyklu sześciu podcastów pod wspólną nazwą: Zmiany na rynku pracy w sektorze IT, w tym również w związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2 oraz z innymi kryzysami, omawiamy i przedstawiamy najciekawsze wyzwania i trendy związane z rozwojem kompetencji i rynku pracy w obszarze informatyki oraz wyzwań jakie stoją przed przedsiębiorstwami czy sektorem edukacji wobec dynamicznej rzeczywistości społecznej i biznesowej. 

W tym odcinku rozmawiamy o roli branżowych centrów umiejętności w rozwoju danej branży. Naszym gościem jest Piotr Bartosiak, Dyrektor Departamentu Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego w Ministerstwie Edukacji i Nauki. 

· Jaką funkcję będą spełniałaby branżowe centra umiejętności

· BCU to nowa formuła w systemie oświaty - do kogo jest skierowana ta oferta dofinansowania

· Cele na które można przeznaczyć dofinansowanie

· W jaki sposób i jakie środki można pozyskać

 

Sektorowa Rada ds. Kompetencji-Informatyka była partnerem merytorycznym debaty eksperckiej środowisk interesariuszy edukacji cyfrowej. Wynikiem dyskusji podczas tych debat będą 4 rekomendacje środowiskowe proponujące nowe formy, modele i sposoby zmniejszenia deficytu specjalistów informatyków w Polsce w najbliższych latach.  

W coraz bardziej skomplikowanym świecie edukacja potrzebuje wsparcia ze strony biznesu – to główny wniosek z tegorocznej, VI już edycji Forum Współpracy Edukacji i Biznesu EDUMIXER 2022.
 
Praktycznym efektem wymiany doświadczeń oraz zorganizowanych sesji networkingowych podczas EDUMIKSERa były podpisane porozumienia sektorowe między Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworznie a firmą Migam oraz Siecią Badawczą Łukasiewicz – EMAG. Porozumienie podpisali również Zespół Szkól Licealnych i Technicznych nr 1 w Warszawie oraz firma Migam.
Zapraszamy do obejrzenia relacji z wydarzenia:

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się na nasz newsletter!

Lider projektu:


Partner projektu:

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-0002/16 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020