Rozwój = Wiedza + Edukacja

Projektowanie i zlecanie badań rynku pracy sektora IT

Identyfikacja potrzeb tworzenia sektorowych ram kwalifikacji oraz kwalifikacji

Rekomendowanie rozwiązań oraz zmian legislacyjnych w obszarze edukacji

Współpraca w zakresie porozumień edukacyjnych

previous arrow
next arrow
Slider

„Pracodawca Jutra” to konkurs, którego celem jest wyróżnienie i promowanie przedsiębiorców realizujących modelowe inicjatywy z  zakresu współpracy biznesu z edukacją. Konkurs odbywa się w trzech kategoriach: „Rozwój pracownika”, „Dojrzałe kompetencje” oraz „Ambasador Edukacji”. Zgłoszenia można składać od 22 września 2021 r. do 24 listopada 2021 r. To już szósta edycja przedsięwzięcia realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój.

 – PARP już od wielu lat wspiera przedsiębiorców, menadżerów i pracowników polskich firm w podnoszeniu kompetencji i kwalifikacji. Konkurs „Pracodawca Jutra”, który organizujemy po raz szósty, doskonale wpisuje się w strategię Agencji w tym zakresie. Liczymy, że w ramach tegorocznej edycji zostanie zgłoszonych się wiele inicjatyw polskich firm, w tym także od beneficjentów działań PARP. Nie mam wątpliwości, że okażą się na tyle ciekawe, by już dziś można było mówić o uczestnikach konkursu jako pracodawcach przyszłości – mówi Mikołaj Różycki, p.o. prezesa PARP.

Małe i średnie firmy mogą skorzystać z dofinansowania w wysokości od 52 do 255 tys. zł na wykorzystanie technologii cyfrowych w swoim przedsiębiorstwie. Ruszył organizowany przez PARP konkurs „Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji – Bony na cyfryzację”, w którym łączna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 110 mln zł. Wnioski można zgłaszać do 20 października 2021 r. Konkurs jest finansowany z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Doświadczenia covidowe uzmysłowiły wszystkim istotną rolę cyfryzacji w zapewnieniu stabilności działania biznesu. Małe i średnie firmy miały z wykorzystaniem nowoczesnych technologii spory problem, dlatego uznano, że ta dysfunkcja rynku wymaga interwencji państwowej. Otrzymane dofinansowanie firmy z sektora MŚP będą mogły przeznaczyć na zakup lub licencjonowanie oprogramowania oraz usług niezbędnych do wdrożenia innowacji procesowych na bazie rozwiązań cyfrowych.

Zgłoszone do konkursu projekty powinny znacząco wpływać na zmianę procesów oraz sposób funkcjonowania przedsiębiorstwa w warunkach epidemii. Realizacja projektu może być uzupełnieniem dla toczących się już procesów, spowodować zmianę modelu biznesowego przedsiębiorstwa lub jego strategii. Przed przyznaniem dofinansowania badany będzie potencjał przedsiębiorcy i zdolność do wykorzystania efektów projektu.

Więcej informacji o konkursie na stronie: https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/wsparcie-msp-w-obszarze-cyfryzacji-bony-na-cyfryzacje

Zdecydowana większość polskich przedsiębiorstw zleca zadania związane z ICT podmiotom zewnętrznym - wynika z raportu PARP.

W 2019 r. obsługę systemów teleinformatycznych zlecało zewnętrznym specjalistom 80,9% polskich firm. Największy odsetek był wśród podmiotów dużych - 88,6%. Niewiele jednak mniej korzystających z usług zewnętrznych specjalistów ICT było również wśród przedsiębiorstw średnich - 82,9% oraz małych - 80,2%.

Jednocześnie dużo zadań wykonywanych jest też przez specjalistów ICT zatrudnionych w polskich firmach, szczególnie dużych. Jak wynika z przygotowanego przez PARP „Raportu o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce 2021”, 85,1% dużych podmiotów gospodarczych zlecało wykonywanie zadań związanych z ICT własnym pracownikom. Wśród przedsiębiorstw średnich odsetek ten wynosił 47,5%, a w grupie firm małych 22,4%.

Generalnie w 2020 r. 25,2% firm na polskim rynku zatrudniało własnych specjalistów ICT (wzrost o 1,7 p.p. w stosunku do poprzedniego roku). Zauważalne jest jednak znaczące zróżnicowanie w poszczególnych grupach przedsiębiorstw. Wewnętrznych specjalistów ICT miało 83,3% podmiotów dużych, 45,5% średnich, oraz tylko 19,1% firm małych.

Trudności z pozyskaniem wykwalifikowanych pracowników zgłasza w Polsce 81 proc. firm. W czołówce najbardziej poszukiwanych są informatycy.

Jak wynika z raportu ManpowerGroup „Niedobór talentów” pracownicy działów IT są trzecią, najbardziej pożądaną na rynku grupą specjalistów. Do bardziej poszukiwanych od nich należą tylko operatorzy produkcji i maszyn oraz pracownicy obszaru logistyki. Zapotrzebowanie na zajmujących pierwsze miejsce w zestawieniu specjalistów logistyki jest w dużej mierze związane z procesami cyfryzacji i rozwojem handlu elektronicznego.

W poprzedniej edycji badania, która miała miejsce pod koniec 2019 r. pracownicy IT znaleźli się poza listą 10 najtrudniejszych do pozyskania profesji. Innych specjalistów też jest zresztą coraz trudniej znaleźć. W 2019 r. problemy z rekrutacją zgłaszało ogółem 70 proc. firm, natomiast w 2018 r. 51 proc. przedsiębiorstw.

Sytuacja w Polsce jest na dodatek gorsza niż w innych krajach na świecie. W skali globalnej generalny niedobór talentów odczuwa 69 proc. pracodawców przy 81 proc. na rynku polskim. Również z fachowcami IT jest lepiej na świecie niż u nas. W zestawieniu globalnym znaleźli się oni na czwartym miejscu wykazu najbardziej poszukiwanych specjalistów, a w Polsce na trzecim.

Jeśli chodzi o Europę, to są jednak kraje, które mają większe problemy rekrutacyjne niż Polska. Najtrudniej generalnie jest pozyskać specjalistów we Francji (88 proc. firm zgłaszających niedobory), Rumunii (86 proc.) i Włoszech (85 proc.). Silny niedobór talentów odczuwany jest także w Turcji, Szwajcarii, Belgii (po 83 proc.) i w Niemczech (82 proc.). Najmniejsze trudności rekrutacyjne na Starym Kontynencie występują w Norwegii (62 proc.), Chorwacji (61 proc.) oraz w Portugalii (60 proc.).

Program 11. posiedzenia Sektorowej  Rady ds. Kompetencji – Informatyka  zdominowała tematyka związana z kompetencjami poszukiwanymi na rynku pracy IT. Dobrym wprowadzeniem do tematu były wnioski z zorganizowanej przez Radę na początku kwietnia br. konferencji  „Kompetencje na polskim rynku pracy IT – badania, stan, trendy”, na której swoimi przemyśleniami podzielili się eksperci Rady i zaproszeni przedstawiciele firm i instytucji, specjalizujących się w analizie trendów na rynku pracy IT: zespołów naukowych, stowarzyszeń zawodowych, firm szkoleniowych, portali IT i fundacji związanych z działaniami na rzecz cyfryzacji.

Rada stale monitoruje aktualne potrzeby kompetencyjne firm z sektora IT. Utrzymuje się dobra koniunktura na rynku pracy IT, ale następują przetasowania wśród najbardziej poszukiwanych specjalistów. Wzrost zapotrzebowania na administratorów systemów IT i na specjalistów cyberbezpieczeństwa, niedobór kierowników projektów, rosnący udział sztucznej inteligencji w tworzeniu oprogramowania oraz powszechne zastosowanie platform cyfrowych (od e-handlu po przemysł 4.0), generujące zapotrzebowanie na odpowiednie kompetencje, to – zdaniem Andrzeja Gontarza, specjalisty ds. monitoringu rynku w zespole rady – główne oznaki przemian na rynku pracy.

Te tendencje potwierdził Wojciech Małek z firmy CTS (operator szkoleń wskazanych przez Radę w jej rekomendacjach). – Zarządzanie projektami to w tej chwili potrzeba rynkowa, ponad połowa przedsiębiorców z rekomendacji podstawowej Rady zgłosiła zapotrzebowanie na takie szkolenia. Specjaliści prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą często współpracują z korporacjami, które wymagają znajomości metodyk – mówił Wojciech Małek. Zdaniem Tomasza Klekowskiego, członka Rady, metodyki to komponent kompetencyjny krytycznie ważny, ale trzeba pamiętać, które z nich wymagają modyfikacji. Bywa, że nawet metodyki zwinne nie wystarczają, niezbędne jest  łączenie umiejętności zarządzania projektami z zarządzaniem zmianą.

Struktura potrzeb kompetencyjnych nieustannie ewoluuje, dlatego plan prac analityczno-badawczych Rady jest katalogiem otwartym. Rada zamierza doprecyzować dane dotyczące potrzeb kompetencyjnych sektora ICT związanych z konkretnymi trendami technologiczno-biznesowymi: cloud computingiem, sztuczną inteligencja i transformacją cyfrową. Ocena stopnia przydatności dla pracodawców różnych form edukacji i rozwijania kompetencji potrzebnych w sektorze IT jest dla Rady niezwykle istotna, szukamy partnerów do tego projektu.

Najbardziej popularnymi cyfrowymi narzędziami pracy są dzisiaj smartfony - wynika z raportu „Cyfrowa ewolucja kariery. Technologie w pracy w oczach Polaków” opracowanego przez Pracuj.pl. Ponad trzy czwarte Polaków korzysta ze smartfona przynajmniej raz w tygodniu w celach zawodowych. Dwie trzecie uważa, że kompetencje cyfrowe będą coraz ważniejsze na rynku pracy.

66% uczestników badania przeprowadzonego przez Pracuj.pl uważa, że rozwój cyfrowy zwiększył dostęp do narzędzi pracy. Najbardziej popularnymi narzędziami cyfrowymi w pracy okazują się być smartfony. Codziennie do celów zawodowych korzysta z nich 60% ankietowanych. Na dalszych miejscach znalazły się: przeglądarki internetowe, laptopy, aplikacje mobilne i komputery stacjonarne, z których codziennie korzysta 31% badanych. Rośnie też popularność rozwiązań chmurowych. Z oprogramowania w chmurze korzysta codziennie w celach zawodowych 16% pracowników. 2 na 3 pracowników korzysta w godzinach pracy z mediów społecznościowych, ale tylko 15% wyłącznie do celów służbowych. Na czele kanałów używanych do celów zawodowych znajdują się Facebook i Youtube.

66% badanych uważa, że kompetencje cyfrowe będą coraz ważniejsze na rynku pracy. 72% jest zdania, że rozwój technologii będzie zmuszał pracowników do coraz częstszego nabywania nowych umiejętności.
Jednocześnie 67% respondentów ocenia pozytywnie swoje kompetencje cyfrowe. 44% uczestników badania stwierdza przy tym, że zbyt niskie zdolności techniczne mogą stwarzać im trudności na rynku pracy. Tylko jednak 3,5% badanych ma negatywną opinię o swoich kompetencjach cyfrowych.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się na nasz newsletter!

Lider projektu:


Partner projektu:

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-0002/16 jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020