Rozwój = Wiedza + Edukacja

Projektowanie i zlecanie badań rynku pracy sektora IT

Identyfikacja potrzeb tworzenia sektorowych ram kwalifikacji oraz kwalifikacji

Rekomendowanie rozwiązań oraz zmian legislacyjnych w obszarze edukacji

Współpraca w zakresie porozumień edukacyjnych

previous arrow
next arrow
Slider

Dnia 22 marca 2024 r. odbędzie się XXV Posiedzenie Rady Interesariuszy ZSK, na którym rozpatrywany będzie wniosek o włączenie Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla Sektora Cyberbezpieczeństwo do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Członkowie Rady Interesariuszy będą wydawać opinię o celowości włączenia do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz zgodności z Polską Ramą Kwalifikacji m. in. Sektorowej Ramy Kwalifikacji w ww. sektorze.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się na nasz newsletter!

Lider projektu:


Partner projektu:

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-0002/16 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020