Rozwój = Wiedza + Edukacja

Projektowanie i zlecanie badań rynku pracy sektora IT

Identyfikacja potrzeb tworzenia sektorowych ram kwalifikacji oraz kwalifikacji

Rekomendowanie rozwiązań oraz zmian legislacyjnych w obszarze edukacji

Współpraca w zakresie porozumień edukacyjnych

previous arrow
next arrow
Slider
Polskie Towarzystwo Informatyczne, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji wraz z Sektorową Radą ds. Kompetencji - Informatyka postarają się odpowiedzieć na najważniejsze pytania związane z aktualnym zapotrzebowaniem na specjalistów z branży IT. W ramach cyklu sześciu odcinkach pod wspólnym tytułem "Zmiany na rynku pracy w sektorze IT, w tym również w związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2 oraz z innymi kryzysami", wraz z naszymi ekspertami omawiamy i przedstawiamy najciekawsze wyzwania i trendy związane z rozwojem kompetencji i rynku pracy w obszarze informatyki oraz wyzwań jakie stoją przed przedsiębiorstwami czy sektorem edukacji wobec dynamicznej rzeczywistości społecznej i biznesowej.
 
Gościem piątego odcinka jest Sławomir Kumka, Director, IBM Software Lab Poland W tym odcinku omawiamy:
  1. Deficyt kompetencji chmurowych jako podstawowy czynnik spowalniania transformacji cyfrowej w Polsce.
  2. Poziom zastosowania platform cyfrowych (od e-handlu po przemysł 4.0)
  3. Zmiany struktury kompetencyjnej dla realizacji zaawansowanych modeli chmurowych
  4. Potrzeby kompetencyjne w kontekście powszechnego zastosowanie zaawansowanych modeli Cloud Computingu

https://open.spotify.com/episode/6n00vfxRpZTFQVccnSCX0U?si=c107e858a4b84266

 

Automatyzacja procesów w kontekście współpracy myślących maszyn i ludzi - to tytuł kolejnego podcastu, zrealizowanego w ramach cyklu podcastów pt.: Wyzwania dla edukacji i rynku pracy w dobie transformacji cyfrowej. Zmiany na rynku pracy w sektorze IT, w tym również w związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2 oraz z innymi kryzysami.

Jest to seria podcastów na temat wyzwań dla edukacji i rynku pracy w dobie transformacji cyfrowej. Cykl rozmów realizowany z ekspertami branży telekomunikacyjnej i cyberbepieczeństwa oraz IT powstaje w ramach projektów Sektorowych Rad ds. Kompetencji - Informatyka oraz Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo.

Rady Sektorowe przy Polskim Towarzystwie Informatycznym opracowały pięć wniosków o włączenie kwalifikacji rynkowych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK). Pod koniec 2022 roku Minister Cyfryzacji rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowych do systemu, obecnie wnioski są na etapie konsultacji środowiskowych.

Zaproponowane przez Rady Sektorowe kwalifikacje obejmują przede wszystkim zarządzanie usługami chmurowymi w organizacji, czyli m.in. wdrażanie rozwiązań chmurowych zgodnie z projektem, w tym np. zamawianie usług chmurowych czy ich konfigurowanie, a także kwalifikacje dotyczące zapewnianie cyberbezpieczeństwa rozwiązań chmurowych. Najważniejszym aspektem będzie bezpieczeństwo rozwiązań chmurowych. W tym obszarze osoby posiadające kwalifikacje identyfikować będą wynikające z regulacji prawnych, specyfiki działalności oraz wymagań właścicieli procesów biznesowych oraz wymagania w zakresie bezpieczeństwa, jakim muszą odpowiadać wykorzystywane rozwiązania chmurowe.

W zakresie usług chmurowych kolejna kwalifikacja opracowana przez Rady Sektorowe dotyczy samego projektowania usług chmurowych w organizacji co pozwoli odpowiednio opracować koncepcje usług chmurowych z dokładnym uwzględnieniem potrzeb danej organizacji. Czwarta kwalifikacja dotyczy obsługi incydentów w obszarze cyberbezpieczeństwa. Osoba wykwalifikowana będzie przygotowana do wykonywania zadań związanych z obsługą zdarzeń będących incydentami naruszającymi cyberbezpieczeństwo oraz rozpoznaniem zdarzeń będących incydentami naruszającymi cyberbezpieczeństwo. Ostatnia kwalifikacja dotyczy pozyskiwania, przetwarzania i wykorzystywania otwartych danych publicznych. Odpowiednia analiza takich danych pozwoli na ocenę ich przydatności pod kątem określonych projektów. 

Współpraca edukacji i biznesu branży IT to podstawa prawidłowo działającego rynku pracy - to tytuł nowego podcastu zrealizowanego w ramach cyklu podcastów pt.: Wyzwania dla edukacji i rynku pracy w dobie transformacji cyfrowej. Zmiany na rynku pracy w sektorze IT, w tym również w związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2 oraz z innymi kryzysami.

Polskie Towarzystwo Informatyczne, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji wraz z Sektorową Radą ds. Kompetencji - Informatyka postarają się odpowiedzieć na najważniejsze pytania związane z aktualnym zapotrzebowaniem na specjalistów z branży IT. W ramach cyklu sześciu odcinkach pod wspólnym tytułem "Zmiany na rynku pracy w sektorze IT, w tym również w związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2 oraz z innymi kryzysami", wraz z naszymi ekspertami omawiamy i przedstawiamy najciekawsze wyzwania i trendy związane z rozwojem kompetencji i rynku pracy w obszarze informatyki oraz wyzwań jakie stoją przed przedsiębiorstwami czy sektorem edukacji wobec dynamicznej rzeczywistości społecznej i biznesowej. Gościem drugiego odcinka jest Tomasz Klekowski - ekspert Sektorowej Rady ds. Kompetencji – Informatyka.
 
 
W tym odcinku omawiamy: Wpływ transformacji cyfrowej i innowacji w biznesie na zapotrzebowanie kompetencyjne, a w szczególności: · Trendy, które będą kreować przyszłość. · Zawody przyszłości – czego możemy się spodziewać i jak kształcić przyszłe kadry? · Zielona transformacja cyfrowa a nowe kompetencje.
 

Zapraszamy do wysłuchania podcastu

https://open.spotify.com/episode/59aQv51MVaCj5OtBKFZRVb?si=Y90nzH39Se23-708GAJh8g

The European Standardization Organizations CEN, CENELEC and ETSI, are pleased to join forces with ENISA, the EU Agency for Cybersecurity, to organize the 7th Cybersecurity Standardization Conference

 

‘European Standardization in support of the EU Legislation’

7February 2023

Renaissance Brussels Hotel / online

 

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się na nasz newsletter!

Lider projektu:


Partner projektu:

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-0002/16 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020