Rozwój = Wiedza + Edukacja

Projektowanie i zlecanie badań rynku pracy sektora IT

Identyfikacja potrzeb tworzenia sektorowych ram kwalifikacji oraz kwalifikacji

Rekomendowanie rozwiązań oraz zmian legislacyjnych w obszarze edukacji

Współpraca w zakresie porozumień edukacyjnych

previous arrow
next arrow
Slider

Jeszcze do niedawna szacowało się, że w wyniku postępującej automatyzacji znaczna część osób całkowicie straci pracę, a tylko nieco mniejsza grupa będzie mogła się przekwalifikować. Obecnie sytuacja jest odwrotna – już badania z 2019 r. potwierdzały, że liczba nowych miejsc pracy związanych z AI jest trzykrotnie wyższa niż tych utraconych w wyniku jej wprowadzenia – wynika z raportu Sektorowej Rady ds. Kompetencji.

 

https://beskidy.news/biznes/8190-gdgd

Jeszcze do niedawna szacowało się, że w wyniku postępującej automatyzacji znaczna część osób całkowicie straci pracę, a tylko nieco mniejsza grupa będzie mogła się przekwalifikować. Obecnie sytuacja jest odwrotna – już badania z 2019 r. potwierdzały, że liczba nowych miejsc pracy związanych z AI jest trzykrotnie wyższa niż tych utraconych w wyniku jej wprowadzenia – wynika z raportu Sektorowej Rady ds. Kompetencji.

 

https://digger.news/automatycznie-zapisany-szkic-14/

Współpraca środowiska naukowego z firmami technologicznymi w kontekście sztucznej inteligencji była jednym z kluczowych tematów wrześniowej konferencji pod merytorycznym patronatem Sektorowej Rady ds. Kompetencji – Informatyka.

https://crn.pl/artykuly/ai-wymaga-nowych-kompetencji/

Dziś już nikt nie ma wątpliwości, że sztuczna inteligencja (AI) znacząco wpłynie na rynek pracy, a zwłaszcza na przyszłe kompetencje pracowników. Dotyczy to przede wszystkim sektora informatyki, który niejako z definicji, będąc dostawcą nowoczesnych technologii, musi jako pierwszy zmierzyć się z tym problemem. W jakim więc kierunku pójdą zmiany?

Jakich kompetencji poszukuje sektor IT?

https://www.teleinfo24.pl/jak-sztuczna-inteligencja-zmieni-kompetencje-pracownikow-w-sektorze-it/

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się na nasz newsletter!

Lider projektu:


Partner projektu:

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-0002/16 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020