Rozwój = Wiedza + Edukacja

Projektowanie i zlecanie badań rynku pracy sektora IT

Identyfikacja potrzeb tworzenia sektorowych ram kwalifikacji oraz kwalifikacji

Rekomendowanie rozwiązań oraz zmian legislacyjnych w obszarze edukacji

Współpraca w zakresie porozumień edukacyjnych

previous arrow
next arrow
Slider

We wrześniu 2023 roku Sektorowa Rada ds. Kompetencji-Informatyka oraz Sektorowa Rada ds. Kompetencji Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo  zorganizowały cztery konferencje w różnych częściach kraju.

Ich celem było wsparcie modelu współpracy regionalnego środowiska naukowego z firmami technologicznymi, przedstawienie propozycji zmian w programach kształcenia uwzględniających rozwój technologiczny oraz potrzeby dynamicznego rynku pracy, wymiana doświadczeń i transfer najlepszych praktyk pomiędzy sektorem edukacji formalnej i pozaformalnej czy przedsiębiorcami i instytucjami. Istotna jest także poprawa współpracy i zbudowanie partnerstwa pomiędzy podmiotami kształtującymi rynek pracy, możliwe dzięki identyfikacji potrzeb kompetencyjnych poszczególnych grup specjalistów z obszarów informatyki, telekomunikacji i cyberbezpieczeństwa.

Prowadzący skupili się na analizie aktualnych trendów i wyzwań, jakie niesie z sobą dynamicznie rozwijający się świat technologii, w nawiązaniu do opublikowanych niedawno raportu  „Wpływ trendów rozwojowych nowych technologii na potrzeby kompetencyjne sektora IT. W szczególności sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego w zakresie tworzenia oprogramowania”. 

https://itreseller.com.pl/sztuczna-inteligencja-wyzwania-dla-branzy-czy-rzeczywiscie-do-niej-nalezy-przyszlosc/

 

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się na nasz newsletter!

Lider projektu:


Partner projektu:

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-0002/16 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020