Rozwój = Wiedza + Edukacja

Projektowanie i zlecanie badań rynku pracy sektora IT

Identyfikacja potrzeb tworzenia sektorowych ram kwalifikacji oraz kwalifikacji

Rekomendowanie rozwiązań oraz zmian legislacyjnych w obszarze edukacji

Współpraca w zakresie porozumień edukacyjnych

previous arrow
next arrow
Slider

Sektorowa Rada ds. Kompetencji Informatyka, objęła patronatem merytorycznym tegoroczne XXIX Tatrzańskie Sympozjum Naukowe „Edukacja jutra”. 

Uroczystego otwarcia Sympozjum dokonała mgr inż. Beata Ostrowska – Przewodnicząca Sektorowej Rady ds. Kompetencji Informatyka, Wiceprzewodnicząca Sektorowej Rady ds. Kompetencji Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo, Polskie Towarzystwo Informatyczne. Natomiast w sesji plenarnej wystąpił dr Tomasz Kulisiewicz, Sektorowa Rada ds. Kompetencji - Informatyka, Polskie Towarzystwo Informatyczne, z prelekcją Czego i jak uczyć w czasach chatbotów.

Rada Sektorowa ds. Kompetencji - Informatyka oraz Sektorowa Rada ds. Kompetencji Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo przygotowały dwie dyskusje panelowe Zmiany cywilizacyjne i ich wpływ na edukację. Wyzwania szkolnictwa branżowego

  1. Zmiany cywilizacyjne i ich wpływ na edukację. Wyzwania szkolnictwa branżowego Ekspercki Zespół ds. Nowoczesnych Metod w Edukacji Branżowej Sektorowej Rady ds. Kompetencji - Informatyka
  2. Zmiany cywilizacyjne i ich wpływ na edukację. Wyzwania szkolnictwa branżowego Ekspercki Zespół ds. Nowoczesnych Metod w Edukacji Branżowej Sektorowej Rady ds. Kompetencji Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo

W ramach wydarzenia odbyły się dwa spotkania, w których udział wzięły zespoły Rad Sektorowych - Informatyka oraz Telekomunikacji i Cyberbezpieczeństwa:

  1. Spotkanie Eksperckiego Zespołu ds. Nowoczesnych Metod w Edukacji Branżowej Sektorowej Rady ds. Kompetencji Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo – określenie dotychczasowych dokonań i zdefiniowanie celów obrad;
  2. Spotkanie Eksperckiego Zespołu ds. Nowoczesnych Metod w Edukacji Branżowej Sektorowej Rady ds. Kompetencji - Informatyka – określenie dotychczasowych dokonań i zdefiniowanie celów obrad;
  3. Spotkanie Eksperckiego Zespołu ds. Nowoczesnych Metod w Edukacji Branżowej Sektorowej Rady ds. Kompetencji Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo – podsumowanie obrad, opracowanie rekomendacji;
  4. Spotkanie Eksperckiego Zespołu ds. Nowoczesnych Metod w Edukacji Branżowej Sektorowej Rady ds. Kompetencji - Informatyka – podsumowanie obrad, opracowanie rekomendacji.

Więcej o wydarzeniu: https://tsn.edu.pl/wp-content/uploads/2023/06/Program-XXIX_TSN-.pdf

 

Tatrzańskie Sympozjum Naukowe „Edukacja jutra” to cykliczne, organizowane od 1996 roku, wydarzenie, mające za zadanie integrowanie przedstawicieli polskiej nauki, reprezentujących nauki społeczne i humanistyczne.

Jego celem jest prezentowanie wyników badań oraz przemyśleń, praktyków, teoretyków oraz badaczy z Polski i z zagranicy, zajmujących się na co dzień szeroko rozumianą edukacją na wszystkich jej poziomach, nauczaniem i uczeniem się, a także wychowaniem oraz problemami z tym związanymi

Uczestnicy sympozjum starają się podejmować próbę określenia aktualnych zadań, przed którymi stoi edukacja oraz wskazania kierunków, w których powinna podążać, chcąc dobrze przygotować człowieka do skutecznego i kreatywnego działania w dynamicznie zmieniającym się świecie.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się na nasz newsletter!

Lider projektu:


Partner projektu:

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-0002/16 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020