Rozwój = Wiedza + Edukacja

Projektowanie i zlecanie badań rynku pracy sektora IT

Identyfikacja potrzeb tworzenia sektorowych ram kwalifikacji oraz kwalifikacji

Rekomendowanie rozwiązań oraz zmian legislacyjnych w obszarze edukacji

Współpraca w zakresie porozumień edukacyjnych

previous arrow
next arrow
Slider
Polskie Towarzystwo Informatyczne, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji wraz z Sektorową Radą ds. Kompetencji - Informatyka postarają się odpowiedzieć na najważniejsze pytania związane z aktualnym zapotrzebowaniem na specjalistów z branży IT. W ramach cyklu sześciu odcinkach pod wspólnym tytułem "Zmiany na rynku pracy w sektorze IT, w tym również w związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2 oraz z innymi kryzysami", wraz z naszymi ekspertami omawiamy i przedstawiamy najciekawsze wyzwania i trendy związane z rozwojem kompetencji i rynku pracy w obszarze informatyki oraz wyzwań jakie stoją przed przedsiębiorstwami czy sektorem edukacji wobec dynamicznej rzeczywistości społecznej i biznesowej. Gościem drugiego odcinka jest Tomasz Klekowski - ekspert Sektorowej Rady ds. Kompetencji – Informatyka.
 
 
W tym odcinku omawiamy: Wpływ transformacji cyfrowej i innowacji w biznesie na zapotrzebowanie kompetencyjne, a w szczególności: · Trendy, które będą kreować przyszłość. · Zawody przyszłości – czego możemy się spodziewać i jak kształcić przyszłe kadry? · Zielona transformacja cyfrowa a nowe kompetencje.
 

Zapraszamy do wysłuchania podcastu

https://open.spotify.com/episode/59aQv51MVaCj5OtBKFZRVb?si=Y90nzH39Se23-708GAJh8g

The European Standardization Organizations CEN, CENELEC and ETSI, are pleased to join forces with ENISA, the EU Agency for Cybersecurity, to organize the 7th Cybersecurity Standardization Conference

 

‘European Standardization in support of the EU Legislation’

7February 2023

Renaissance Brussels Hotel / online

 

 
Przedstawiciele Sektorowej Rady ds Kompetencji - Informatyka kontynuują współpracę z przedsięwzięciem Komet@ Stowarzyszenia Miasta w Internecie. Po spotkaniu i dyskusji przedstawicieli zespołów roboczych 16 grudnia 2022 r. w Warszawie w kolejnym etapie prac przedstawicieli zespołów - w tym zespołu Rady - przygotowują zalecenia działań, których celem ma być zmniejszenie deficytu liczby specjalistów IT w kraju. Zbiorcze opracowanie, nazwane na roboczo "Białą księgą zaleceń oraz wniosków z narady publicznej" ma być rozesłane do instytucji i urzędów centralnych m.in. do Ministerstwa Edukacji i Nauki, KPRM, samorządów województw i organów prowadzących szkoły oraz do uczelni.
 W ramach cyklu sześciu podcastów pod wspólną nazwą: Zmiany na rynku pracy w sektorze IT, w tym również w związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2 oraz z innymi kryzysami, omawiamy i przedstawiamy najciekawsze wyzwania i trendy związane z rozwojem kompetencji i rynku pracy w obszarze informatyki oraz wyzwań jakie stoją przed przedsiębiorstwami czy sektorem edukacji wobec dynamicznej rzeczywistości społecznej i biznesowej. 

W tym odcinku rozmawiamy o roli branżowych centrów umiejętności w rozwoju danej branży. Naszym gościem jest Piotr Bartosiak, Dyrektor Departamentu Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego w Ministerstwie Edukacji i Nauki. 

· Jaką funkcję będą spełniałaby branżowe centra umiejętności

· BCU to nowa formuła w systemie oświaty - do kogo jest skierowana ta oferta dofinansowania

· Cele na które można przeznaczyć dofinansowanie

· W jaki sposób i jakie środki można pozyskać

 

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się na nasz newsletter!

Lider projektu:


Partner projektu:

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-0002/16 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020