Rozwój = Wiedza + Edukacja

Projektowanie i zlecanie badań rynku pracy sektora IT

Identyfikacja potrzeb tworzenia sektorowych ram kwalifikacji oraz kwalifikacji

Rekomendowanie rozwiązań oraz zmian legislacyjnych w obszarze edukacji

Współpraca w zakresie porozumień edukacyjnych

previous arrow
next arrow
Slider

 

Przedstawiciele Sektorowej Rady ds. Kompetencji - Informatyka wzięli udział w warsztatach branżowych odbywających się w ramach forum edukacyjnego Informatyka i programowanie, w związku z realizacją projektu „Wzmocnienie Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji poprzez wsparcie ministrów właściwych”, z udziałem przedstawicieli organizacji branżowych, pracodawców, resortu cyfryzacji oraz realizatorów projektu: IBE i MEiN. Warsztaty odbyły się 9 lutego 2023 r. w siedzibie Ministerstwa Edukacji i Nauki  przy Al. Szucha 25.

Celem spotkania było wypracowanie rekomendacji dotyczącej poszerzenia oferty kształcenia zawodowego w edukacji formalnej i pozaformalnej w dziedzinie Informatyka i programowanie. Przedstawiciele Rady zaproponowali  m.in. wprowadzenie do techników i szkół branżowych II stopnia specjalności technik cvyberbezpieczeństwa - na poziomie V PRK.

 

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się na nasz newsletter!

Lider projektu:


Partner projektu:

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-0002/16 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020