Rozwój = Wiedza + Edukacja

Projektowanie i zlecanie badań rynku pracy sektora IT

Identyfikacja potrzeb tworzenia sektorowych ram kwalifikacji oraz kwalifikacji

Rekomendowanie rozwiązań oraz zmian legislacyjnych w obszarze edukacji

Współpraca w zakresie porozumień edukacyjnych

previous arrow
next arrow
Slider

Rady Sektorowe przy Polskim Towarzystwie Informatycznym opracowały pięć wniosków o włączenie kwalifikacji rynkowych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK). Pod koniec 2022 roku Minister Cyfryzacji rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowych do systemu, obecnie wnioski są na etapie konsultacji środowiskowych.

Zaproponowane przez Rady Sektorowe kwalifikacje obejmują przede wszystkim zarządzanie usługami chmurowymi w organizacji, czyli m.in. wdrażanie rozwiązań chmurowych zgodnie z projektem, w tym np. zamawianie usług chmurowych czy ich konfigurowanie, a także kwalifikacje dotyczące zapewnianie cyberbezpieczeństwa rozwiązań chmurowych. Najważniejszym aspektem będzie bezpieczeństwo rozwiązań chmurowych. W tym obszarze osoby posiadające kwalifikacje identyfikować będą wynikające z regulacji prawnych, specyfiki działalności oraz wymagań właścicieli procesów biznesowych oraz wymagania w zakresie bezpieczeństwa, jakim muszą odpowiadać wykorzystywane rozwiązania chmurowe.

W zakresie usług chmurowych kolejna kwalifikacja opracowana przez Rady Sektorowe dotyczy samego projektowania usług chmurowych w organizacji co pozwoli odpowiednio opracować koncepcje usług chmurowych z dokładnym uwzględnieniem potrzeb danej organizacji. Czwarta kwalifikacja dotyczy obsługi incydentów w obszarze cyberbezpieczeństwa. Osoba wykwalifikowana będzie przygotowana do wykonywania zadań związanych z obsługą zdarzeń będących incydentami naruszającymi cyberbezpieczeństwo oraz rozpoznaniem zdarzeń będących incydentami naruszającymi cyberbezpieczeństwo. Ostatnia kwalifikacja dotyczy pozyskiwania, przetwarzania i wykorzystywania otwartych danych publicznych. Odpowiednia analiza takich danych pozwoli na ocenę ich przydatności pod kątem określonych projektów. 

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się na nasz newsletter!

Lider projektu:


Partner projektu:

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-0002/16 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020