Rozwój = Wiedza + Edukacja

Projektowanie i zlecanie badań rynku pracy sektora IT

Identyfikacja potrzeb tworzenia sektorowych ram kwalifikacji oraz kwalifikacji

Rekomendowanie rozwiązań oraz zmian legislacyjnych w obszarze edukacji

Współpraca w zakresie porozumień edukacyjnych

previous arrow
next arrow
Slider

Rosnący udział sztucznej inteligencji w tworzeniu oprogramowania i narzędzi informatycznych, to temat ostatniego z cyklu podcastów realizowanych przez Sektorową Radę ds. Kompetencji - Informatyka. Gościem tego podcastu jest prof. dr hab. Dominik Ślęzak.

Główne tematy podcastu:

  • Upowszechnienie programów wykorzystujących sztuczną inteligencję;
  • Zmiany sposobu realizacji projektów informatycznych;
  • Najpopularniejsze obszary specjalizacji w zakresie sztucznej inteligencji;
  • Poziom nasycenia gospodarki praktykami sztucznej inteligencji;
  • Dopasowanie dostępnych specjalistów AI do potrzeb rynku..

Podcast zrealizowany został w ramach cyklu podcastów pt.: Wyzwania dla edukacji i rynku pracy w dobie transformacji cyfrowej. Zmiany na rynku pracy w sektorze IT, w tym również w związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2 oraz z innymi kryzysami. Jest to seria podcastów na temat wyzwań dla edukacji i rynku pracy w dobie transformacji cyfrowej. Cykl rozmów realizowany z ekspertami branży telekomunikacyjnej i cyberbepieczeństwa oraz IT powstaje w ramach projektów Sektorowych Rad ds. Kompetencji - Informatyka oraz Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo.

Zapraszamy do wysłuchania podcastu.

https://open.spotify.com/episode/23ShBbRbwahuQVlaVQWcLp

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się na nasz newsletter!

Lider projektu:


Partner projektu:

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-0002/16 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020