Rozwój = Wiedza + Edukacja

Projektowanie i zlecanie badań rynku pracy sektora IT

Identyfikacja potrzeb tworzenia sektorowych ram kwalifikacji oraz kwalifikacji

Rekomendowanie rozwiązań oraz zmian legislacyjnych w obszarze edukacji

Współpraca w zakresie porozumień edukacyjnych

previous arrow
next arrow
Slider

Podczas wydarzenia zostanie zaprezentowany raport pt. „Dane osobowe – czy wiemy jak je chronić?”, który opracowano na podstawie wyników badania „Wiedza na temat bezpieczeństwa ochrony danych osobowych w Polsce”. Badanie przeprowadzili serwis ChronPESEL.pl oraz Krajowy Rejestr Długów BIG SA, a Urząd Ochrony Danych Osobowych i Instytut Prawa Ochrony Danych Osobowych objęły patronat nad tym przedsięwzięciem.

Po prezentacji wspomnianego raportu, odbędzie się debata z udziałem ekspertów z zakresu ochrony danych osobowych, podczas której prelegenci odniosą się do przedstawionych w nim wniosków. Ponadto omówią proces budowania świadomości Polaków na temat danych osobowych i wskażą co wpływa na kształtowanie odpowiednich postaw społeczeństwa.

Eksperci skomentują jak dotychczasowe stosowanie RODO wpłynęło na zachowania obywateli odnośnie do dbania o bezpieczeństwo danych osobowych.

Podczas dyskusji zostaną przedstawione wskazówki, jakie działania należy podjąć w przypadku naruszenia ochrony danych.

Warunki udziału w webinarium

Liczba miejsc w wydarzeniu jest ograniczona, a o udziale decyduje kolejność przyłączenia się do wydarzenia. Link do konferencji będzie aktywny w dniu wydarzenia:

https://uodo.clickmeeting.com/876267939/?r=AGZ2ZGZ3BQE8sSEvkMiRu3k8MI90MJWkoKu2DTuvpJVhqTWcYzA5sUj1ZGD5AGZ3BN____

 

Zapis wideo spotkania zostanie udostępniony na stronie www.uodo.gov.pl w późniejszym terminie.

O raporcie

Raport „Dane osobowe – czy wiemy jak je chronić?” zawiera analizy wniosków wynikających ze sprawdzenia stanu wiedzy Polaków. W raporcie nie zabrakło także komentarzy ekspertów i przydatnych wskazówek zwracających uwagę społeczeństwa na ochronę danych osobowych. Ponadto w raporcie można zapoznać się z zagadnieniami związanymi z bezpieczeństwem Polaków oraz ich obawami związanymi z naruszeniem poufności danych osobowych czy prawa do prywatności.

O badaniu

 

Badanie pn. „Wiedza na temat bezpieczeństwa ochrony danych osobowych w Polsce” zostało przeprowadzone w maju 2023 roku przez IMAS International na reprezentatywnej próbie 1007 Polaków na zlecenie serwisu ChronPESEL.pl i Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej pod patronatem Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz Instytutu Prawa Ochrony Danych Osobowych.

Dzięki badaniu udało się rozpoznać, czy Polacy mają świadomość nowych zagrożeń oraz jak radzą sobie, aby im przeciwdziałać czy minimalizować skutki zdarzeń niepożądanych.

Tegoroczne badanie jest kontynuacją badań realizowanych w 2021 i 2022 roku.

 

***

 Agenda webinarium, 29 czerwca 2023

10.00-10.05 Powitanie

  • Adam Sanocki, Dyrektor Departamentu Komunikacji Społecznej, Rzecznik Prasowy UODO

10.05-10.30 Prezentacja wyników raportu

  • Andrzej Kulik, Dyrektor Departamentu Analiz Rynkowych i Komunikacji, Rzecznik Prasowy KRD

10.30-12.00 Debata

Moderator: Adam Sanocki, Dyrektor Departamentu Komunikacji Społecznej, Rzecznik Prasowy UODO

  • Jakub Groszkowski, Zastępca Prezesa UODO
  • Jacek Młotkiewicz, Dyrektor Departamentu Kontroli i Naruszeń UODO
  • Wiesław Paluszyński,  Prezes Polskiego Towarzystwa Informatycznego, Przewodniczący Sektorowej Rady ds. Kompetencji Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo
  • Bartłomiej Drozd, ekspert serwisu ChronPESEL.pl

12.00 -12.15 Sesja pytań i odpowiedzi

12.20 Zakończenie

 

 

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się na nasz newsletter!

Lider projektu:


Partner projektu:

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-0002/16 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020