Rozwój = Wiedza + Edukacja

Projektowanie i zlecanie badań rynku pracy sektora IT

Identyfikacja potrzeb tworzenia sektorowych ram kwalifikacji oraz kwalifikacji

Rekomendowanie rozwiązań oraz zmian legislacyjnych w obszarze edukacji

Współpraca w zakresie porozumień edukacyjnych

previous arrow
next arrow
Slider

7 lat Sektorowej Rady ds. Kompetencji - Informatyka to publikacja podsumowująca naszą dotychczasową działalność. 

Jesienią 2023 r. kończy swoją działalność Sektorowa Rada ds. Kompetencji – Informatyka. Pracę na rzecz synchronizacji edukacji z potrzebami biznesu sektora IT prowadziliśmy na wielu poziomach. W tej publikacji chcemy ją podsumować w nadziei, że inne gremia będą chciały kontynuować prowadzone przez Radę działania. Nie tylko sektor IT, lecz także cała polska gospodarka bardzo ich potrzebuje.

Rada stała się swoistą platformą wymiany wiedzy i doświadczeń, dlatego chcemy podzielić się naszymi opiniami związanymi zarówno ze śledzeniem rozwoju technologii, jak i wymuszonej przez niego ewolucji potrzeb kompetencyjnych. Prezentujemy nie tylko siedmioletnie wysiłki rady na rzecz rozwoju sektora, identyfikacji luk kompetencyjnych, inicjowania współpracy biznesu i edukacji przynoszącej korzyści obu stronom, lecz również sytuację otoczenia sektora, zjawiska gospodarcze i społeczne, które miały wpływ na przedsiębiorstwa IT. Szacujemy spodziewane efekty dwóch istotnych dla sektora IT impulsów pozatechnologicznych: pandemii koronawirusa i wojny w Ukrainie. Siedmioletnia perspektywa pozwala na wyczerpującą analizę zmian, które nastąpiły na rynku pracy IT, i na wytypowanie trendów, z którymi sektor w niedalekiej przyszłości będzie musiał się zmierzyć. Czy sprostaliśmy oczekiwaniom rynku i edukacji zawodowej? Czy osiągnęliśmy pozycję stałego elementu krajobrazu branży IT? Mam nadzieję, że nasza publikacja przynosi odpowiedź na te pytania.

Link do pobrania raportu: images/raporty/7lat_ksiega_redukcja.pdf

 

Publikacja w formacie .epub

Publikacja w formacie .mobi

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się na nasz newsletter!

Lider projektu:


Partner projektu:

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-0002/16 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020