Rozwój = Wiedza + Edukacja

Projektowanie i zlecanie badań rynku pracy sektora IT

Identyfikacja potrzeb tworzenia sektorowych ram kwalifikacji oraz kwalifikacji

Rekomendowanie rozwiązań oraz zmian legislacyjnych w obszarze edukacji

Współpraca w zakresie porozumień edukacyjnych

previous arrow
next arrow
Slider

Od lat Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości próbowała diagnozować podstawowe problemy, z którymi boryka się polski biznes oraz szukała na nie odpowiedzi. Dawniej była to promocja zatrudnienia i pozyskiwanie nowych inwestycji. Teraz pojawiły się nowe wyzwania – jednym z nich jest tzw. luka kompetencyjna, zarówno, jeśli chodzi o przedsiębiorców, jak i ich pracowników. 

Odpowiedzią na ten problem miały być sektorowe rady ds. kompetencji. Ich powstanie miało być katalizatorem różnego rodzaju działań, w tym rozwoju systemu edukacyjnego, analizy bieżących problemów i szukania na nie odpowiedzi oraz wspierania zmian w sposobie zarządzania organizacjami, również, w ramach dyskusji z instytucjami naukowymi oraz pracodawcami, przy wsparciu konkretnych środków finansowych pochodzących m.in. z Unii Europejskiej.

Więcej:

https://mycompanypolska.pl/artykul/jak-odwrocic-bieg-rzeki/12969

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się na nasz newsletter!

Lider projektu:


Partner projektu:

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-0002/16 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020