Rozwój = Wiedza + Edukacja

Projektowanie i zlecanie badań rynku pracy sektora IT

Identyfikacja potrzeb tworzenia sektorowych ram kwalifikacji oraz kwalifikacji

Rekomendowanie rozwiązań oraz zmian legislacyjnych w obszarze edukacji

Współpraca w zakresie porozumień edukacyjnych

previous arrow
next arrow
Slider

W dniu 5 marca 2024 r. w Akademii Humanitas w Sosnowcu, w ramach Zagłębiowskiego Festiwalu Nauki, miało miejsce wydarzenie pod nazwą Skazani na sukces w IT. W ivencie udział wzięli specjaliści z dziedziny IT oraz nauczyciele i uczniowie szkół ponadpodstawowych, w tym szkół branżowych o profilu informatycznym.

W spotkaniu udział wzięli dr Tomasz Kulisiewicz reprezentujący Polskie Towarzystwo Informatyczne, Sektorową Radę ds. Kompetencji Informatyka, Sektorową Radę ds. Kompetencji Teleinformatyka i Cyberbezpieczeństwo i mgr inż. Bogusław Dębski z Polskiego Towarzystwa Informatycznego, którzy niezwykle interesująco omówili zagadnienia związane z cyberzagrożeniami oraz kwestie dotyczące najnowszych trendów w IT, a także kierunki rozwoju certyfikacji i mikropoświadczeń. Prelegenci  odnieśli się do współczesnych trendów rozwojowych IT, które definiują wyzwania dla edukacji, twórców i użytkowników informatyki, biorąc pod uwagę fakt, że szybki rozwój rozwiązań i narzędzi korzystających z zaawansowanych algorytmów sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego otwierają nowe możliwości zastosowań IT. Zauważono, że do ich skutecznego wykorzystania będą musieli przygotować się zarówno użytkownicy tych rozwiązań, jak i ich twórcy i dostawcy – firmy informatyczne.

Dotyczy to przede wszystkim sektorów gospodarki już dziś mocno nasyconych systemami informatycznymi, m.in. sektora finansowego, energetyki, komunikacji elektronicznej, czy logistyki i transportu, ale także administracji publicznej na wszystkich jej szczeblach – od gmin po urzędy centralne. Zwrócono uwagę na fakt, że przed nowymi wyzwaniami stoi też cały system edukacji, który musi się przestawić na nowy model szkoły i nauczania. Podczas wystąpień podjęto próbę odpowiedzi na pytania:

  • Jak efektywnie potwierdzać posiadaną wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne?
  • Czy w świecie IT certyfikaty wciąż mają znaczenie?
  • Czy certyfikacja wzmacnia czy osłabia chęci do uczenia się przez całe życie?
  • Czy cyfrowe mikropoświadczenia to właściwa odpowiedź na zmieniające się wymogi rynku pracy oraz przemiany w świecie edukacji?

Kolejnym punktem spotkania była debata na temat niezbędnych zmian w edukacji branżowej, w której wzięli udział mgr Marzena Wola, Dyrektor Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Sosnowcu oraz mgr inż. Marek Smyczek, nauczyciel Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach i  Zespołu Szkół nr 1 w Piekarach Śląskich, reprezentujący również wydawnictwo IT START.

Zdaniem dyskutantów współczesna szkoła powinna pomagać się uczyć. Rolą szkoły jest przede wszystkim inspirowanie młodych ludzi do poszukiwania wiedzy i zdobywania nowych umiejętności. Kluczem do sukcesu jest wzbudzanie w uczniach motywacji wewnętrznej uwzględniając zróżnicowanie ich uzdolnień oraz stwarzanie warunków do odkrywania przez nich ich własnych mocnych stron. Rolą nauczyciela jest natomiast przekazanie oferty edukacyjnej, z której młody człowiek może skorzystać. Jednak skorzysta tylko wtedy, kiedy nauczyciel będzie dla niego wiarygodny i gdy uczeń będzie mógł liczyć na pomoc i wsparcie. Do stworzenia takiej atmosfery pracy niezbędne jest zbudowanie pozytywnej relacji między nauczycielem a uczniem. Poruszane w debacie zagadnienia dotyczyły również przyszłości edukacji i wymaganymi umiejętnościami w dobie szybkiego rozwoju Przemysłu 5.0, w którym sztuczna inteligencja odgrywa kluczową rolę.

Ważną częścią wydarzenia było spotkanie z uczniami  Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Sosnowcu i  Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach, którzy przedstawili swoje osiągnięcia na międzynarodowych olimpiadach i konkursach informatycznych oraz sukcesy związane z przygotowaniem publikacji o tematyce informatycznej.

Całość wydarzenia moderowała dr Danuta Morańska reprezentująca Akademię Humanitas i  Polskie Towarzystwo Informatyczne, ekspertka Sektorowej Rady ds. Kompetencji Informatyka.

Link do wydarzenia: https://www.humanitas.edu.pl/resources/upload/2024/Skazani%20na%20sukces%20w%20IT-%20Program%20wydarzenia.pdf

Zagłębiowski Maraton Nauki to projekt Akademii Humanitas, który uzyskał dofinansowanie ze środków budżetu Państwa, przyznanych Akademii Humanitas przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach Programu pn. Społeczna odpowiedzialność Nauki II. Nr umowy zawartej przez Akademię Humanitas z Ministerstwem Edukacji i Nauki:
POPUL/SN/0064/2023/01

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się na nasz newsletter!

Lider projektu:


Partner projektu:

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-0002/16 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020