Rozwój = Wiedza + Edukacja

Projektowanie i zlecanie badań rynku pracy sektora IT

Identyfikacja potrzeb tworzenia sektorowych ram kwalifikacji oraz kwalifikacji

Rekomendowanie rozwiązań oraz zmian legislacyjnych w obszarze edukacji

Współpraca w zakresie porozumień edukacyjnych

previous arrow
next arrow
Slider

W imieniu Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego zapraszamy przedstawicieli sektorowych rad do udziału w pierwszej dorocznej konferencji, organizowanej przez naszą Radę. Konferencja odbędzie się 20 czerwca 2017, w godz. 10:00-15:30, w Warszawie, pod hasłem: „Kompetencje sektora finansowego A.D. 2023: dokąd zmierzamy i jak tam dotrzeć?”. Przed sektorem finansowym wielka zmiana transformacyjna, wynikająca z procesów regulacyjnych, cyfryzacyjnych, demograficznych i in. 

Zaproszenie kierowane jest do przedstawicieli wszystkich interesariuszy działań Sektorowej Rady: banków, ubezpieczycieli, innych instytucji finansowych, organizacji branżowych, partnerów społecznych, instytucji edukacyjnych, wyższych uczelni. Udział w konferencji jest nieodpłatny.

Program i szczegóły organizacyjne konferencji oraz formularz rejestracyjny można znaleźć na stronie wydarzenia:

www.alebank.pl/SRK. Rejestracja potrwa do 9 czerwca br.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się na nasz newsletter!

Lider projektu:


Partner projektu:

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-0002/16 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020