Rozwój = Wiedza + Edukacja

Projektowanie i zlecanie badań rynku pracy sektora IT

Identyfikacja potrzeb tworzenia sektorowych ram kwalifikacji oraz kwalifikacji

Rekomendowanie rozwiązań oraz zmian legislacyjnych w obszarze edukacji

Współpraca w zakresie porozumień edukacyjnych

previous arrow
next arrow
Slider

10 maja br. Komitet Monitorujący Program Wiedza Edukacja Rozwój zatwierdził szczegółowe kryteria wyboru projektów dla działania 4.1 Innowacje Społeczne w temacie przekwalifikowania osób bez wykształcenia informatycznego i doświadczenia w branży IT do pracy w tym sektorze.

W konkursie planowane jest przetestowanie modelu nabywania kompetencji zawodowych i kluczowych niezbędnych do podjęcia pracy w charakterze programisty przez osoby, które nie posiadają wykształcenia informatycznego i doświadczenia w tym zakresie. Projekty wybrane w tym konkursie pozwolą na zweryfikowanie w praktyce zróżnicowanych metod kształcenia zakładających zdobywanie kompetencji zawodowych przez osoby o różnym poziomie i rodzaju wykształcenia w szybszym trybie niż w toku edukacji formalnej.

Zadaniem Wnioskodawcy będzie dostarczenie uczestnikowi pełnego wachlarza usług szkoleniowych lub doradczych, zarówno w obszarze umiejętności specjalistycznych, jak i kompetencji kluczowych oraz wsparcie uczestnika w procesie poszukiwania pracodawców lub zleceniodawców. Realizacja projektów powinna przyczynić się do zwiększenia dostępności różnych form kształcenia (kursów, szkoleń, studiów podyplomowych) dla osób, które z własnej inicjatywy będą chciały podnieść swoje kompetencje w obszarze języków programowania i podjąć pracę w branży IT. Więcej informacji - a przede wszystkim szczegółowe kryteria doboru wykonawców - pod adresem:

http://www.power.gov.pl/strony/wiadomosci/wsparcie-procesu-przekwalifikowania-osob-do-pracy-w-branzy-it/

 

 

Źródło: www.power.gov.pl

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się na nasz newsletter!

Lider projektu:


Partner projektu:

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-0002/16 jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020