Rozwój = Wiedza + Edukacja

Projektowanie i zlecanie badań rynku pracy sektora IT

Identyfikacja potrzeb tworzenia sektorowych ram kwalifikacji oraz kwalifikacji

Rekomendowanie rozwiązań oraz zmian legislacyjnych w obszarze edukacji

Współpraca w zakresie porozumień edukacyjnych

previous arrow
next arrow
Slider

Trzynastego czerwca br. w siedzibie Polskiego Towarzystwa Informatycznego w Warszawie odbyło się drugie posiedzenie Rady Sektorowej.

W trakcie posiedzenia omówiono m.in. propozycje zmian Regulaminu Działania Rady oraz przeprowadzono wybory uzupełniające skład Prezydium Rady.

Głównymi punktami posiedzenia były: omówienie prac od 15 grudnia 2016 r. (od posiedzenia inauguracyjnego), przedstawienie zamierzeń Rady i działań jej przedstawicieli do końca bieżącego roku oraz dyskusje robocze w komitetach.

Protokół z 2. posiedzenia Rady dostępny będzie wkrótce w Repozytorium serwisu, dostępnym dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników. 

 

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się na nasz newsletter!

Lider projektu:


Partner projektu:

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-0002/16 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020