Rozwój = Wiedza + Edukacja

Projektowanie i zlecanie badań rynku pracy sektora IT

Identyfikacja potrzeb tworzenia sektorowych ram kwalifikacji oraz kwalifikacji

Rekomendowanie rozwiązań oraz zmian legislacyjnych w obszarze edukacji

Współpraca w zakresie porozumień edukacyjnych

previous arrow
next arrow
Slider

Przedstawiciele obu partnerów Rady Sektorowej ds. Sektora IT, PTI i PIIT, uczestniczyli w seminarium na temat sektorowych ram kwalifikacji jako jednego z elementów Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Zorganizowane przez Instytut Badań Edukacyjnych seminarium odbyło się w Warszawie 31 maja i 1 czerwca br. W programie poruszono m.in. kwestie Zintegrowanego Systemu oraz Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji. Seminarium stało się okazją do ożywionej dyskusji na temat zasad definiowania kwalifikacji - zwłaszcza wobec szybkich zmian w dziedzinie IT - a także roli podmiotów rynkowych, instytucji certyfikujących i zapewnienia jakości (w tym - ministrów właściwych i ministrów-koordynatorów).

Uczestnicy przedstawili także doświadczenia z dotychczasowego działania Rady Sektorowej ds. Sektora IT, podkreślając kwestie umocowania prawnego rad. Zastanawiali się też nad drogami i perspektywami rozwoju Rad Sektorowych oraz ich roli w definiowaniu i aktualizowaniu sektorowych ram kwalifikacji, zwłaszcza w przypadku rad zajmujących się dziedzinami o charakterze horyzontalnym, obejmujących wiele pokrewnych obszarów. Sytuacja taka - obok sektora IT - występuje także np. w sektorze finansowym oraz turystycznym.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się na nasz newsletter!

Lider projektu:


Partner projektu:

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-0002/16 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020